Z deli bodo nadaljevali v ustreznejših vremenskih pogojih

Z Mestne občine Murska Sobota sporočajo, da je z današnjim dnem Gregorčičeva ulica ponovno odprta za promet. Dela so opravljena do faze preplastitve z nosilnim slojem asfalta, fina asfaltna prevleka, prometna signalizacija in ureditev zelenic pa bodo izvedene predvidoma konec marca prihodnje leto ob ustreznih vremenskih pogojih in ponovnem odprtju asfaltne baze.

Gregorčičeva ulica (foto: murska-sobota.si)

V januarju bodo nadaljevali z gradbenimi deli na Slomškovi ulici, kjer bodo križišče pred cerkvijo preuredili v krožišče, vzdolž celotne ulice pa bodo obnovili elektroinštalacije in odvodnjavanje meteornih vod. Dela na Gregorčičevi in Slomškovi ulici bodo predvidoma zaključena najpozneje v maju 2023.

M.Z.