Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 (PKP 10) uvaja enkraten solidarnostni dodatek za upokojence in starejše. Tisti, ki prejemajo manj kot 510 evrov pokojnine, prejmejo 300 evrov dodatka, upokojenci s pokojnino do 612 evrov pa 230 evrov. Tisti, ki prejemajo pokojnino do 714 evrov, bodo prejeli 130 evrov. Dodatek 150 evrov prejmejo tudi kmetje, ki so starejši od 65 let in imajo manj kot 591 prihodkov, in invalidi.

Plačilo oz. dodatek je predviden tudi za pripadnike civilne zaščite ter dijake in študente, ki prostovoljno pomagajo v zdravstvenih ustanovah.

Podaljšuje se enkratno izplačilo za novorojenčke, uvaja se denarna odškodnina za tiste, ki bi po prejemu cepiva ali zdravila proti covidu-19 utrpeli resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij.

Prek podjetniškega sklada bo zagotovljena nova posojilna linija za likvidnost, predvideno je delno povračilo stroškov za nabavo testov za samotestiranje, do konca junija 2022 pa bodo podaljšani lanski turistični boni. Vlada je do konca junija 2022 pred kratkim že podaljšala tudi letošnje bone.

Stroški hitrih testov se bodo delodajalcem krili iz proračuna, in sicer za čas od 8. novembra do konca januarja 2022, v vrednosti 92,50 evra na delavca, ki se mora samotestirati.

PKP 10 odpravlja še neustavnost določb iz petega protikoronskega zakona, po katerih lahko minister za izobraževanje sam odredi izobraževanje na daljavo v osnovnih šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami. V zakonu je zdaj natančno zapisano, kdo in kdaj sprejme odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo.

 

M.Z.