Vlada je z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je začel veljati 21. februarja 2022, sprostila omejitve tudi na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode. Razlago odoka je objavila tudi Slovenska škofovska konferenca.

Za udeležence verskih obredov ter verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti izpolnjevanje pogoja PCT ni več obvezno. Vendar pa morajo vsi navedeni v zaprtih javnih prostorih obvezno uporabljati zaščitno masko, na odprtih javnih površinah pa se uporaba zaščitne maske priporoča, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Ob vstopu v zaprt javni prostor si je potrebno razkužiti roke z razkužilom.

Cerkve in druge verske skupnosti morajo zagotavljati možnost razkuževanja rok z razkužilom ob vstopu v zaprt prostor in redno prezračevati zaprte prostore, v katerih se izvajajo verski obredi.

Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno ob smiselnem upoštevanjuzgoraj navedenih pogojev. Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti in govornike v zaprtih prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre. Obvezna varnostna razdalja v cerkvah md verniki je odpravljena.

Še naprej je obvezno upoštevati navodila NIJZ, posamezna škofija se o tem, kako in v kolikšni meri bodo duhovniki in verniki upoštevali priporočila NIJZ, odloči glede na epidemiološko situacijo in stopnjo tveganja z okužbo.

M. Z.