Sramota, “najbolj revni” Ljubljani bodo avtobusno postajo gradile Slovenske železnice!

Vir:primekapital.com

Če v železniško infrastrukturo v skladu z zakonom vlaga RS, v avtobusne postaje pa občine, ki so večinomatudi lastnice obstoječe infrastrukture, pa to ne velja za “najrevnejšo” občino Ljubljana. Tokrat se županu Zoranu Jankoviču spet pomaga in sicer je znano, da bodo najverjetneje novo avtobusno postajo gradile kar Slovenske železnice, katere lastnica v 100% delu je država. Za kaj vse in koliko bo sploh prispeval “soinvestitor”, po novem družba Prime kapital iz Poljske, še ni točno znano!

Po izstopuTrigranita iz partnerstva, ter zahtevo razdrtja pogodbe za projekt Emonika v letu 2014 (sklenjene med Slovenskimi železnicami in Trigranitom), Jankoviču spet pomagajo “vladni botri”!

Potem, ko je veliki strateški projekt Zorana Jankoviča Emonika, v sklopu katerega sta preko JZP (Javno – zasebno partnerstvo) Slovenske železnice in zasebno podjetje Trigranit že sklenila pogodbo za izgradnjo železniške in avtobusne postaje (v zameno pa bi Trigranit gradil hotel, stanovanjsko – poslovne prostore in nakupovalno središče) padel v vodo, bodo sedaj slovenski davkoplačevalci v celoti reševali veliki projekt “revne” Ljubljane. Nič ne bi bilo sporno, če bi ta model veljal za vse slovenske občine. Toda, v nobeni drugi slovenski občini, katere lastnice infrastrukture občine so (tako je tudi v primeru Ljubljanske občine) niti slučajno ni tako. V zastarele in “okoljsko moteče” avtobusne postaje investirajo oz. bi morale investirati občine in to z lastnimi sredstvi ali pa preko JZP.

“Soinvestitor” je družba Prime kapital, katere višina vložka (še) ni znana!

Projekt Emonika, katerega del investicije v potniški center (železniška in avtobusna postaja) je ocenjen na cca. 60 MIO EUR, naj bi bil končan v letu 2020. Družba Prime kapital bo najverjetneje investirala le tja, “kjer se med cedi”, v 23.000 m2 poslovne stavbe ter cca. 59.000 m2 nakupovalno – zabaviščnega centra. “Dil” bo najverjetneje uspešen, saj “vladni botri” proti plačilu stavbne pravice nameravajo (so)investitorju odstopiti še del za investicijo potrebnih površin na in pod zemljiščem. Toda, lastnik ostalih pomembnih in za investicijo potrebnih površin je še vedno podjetje Trigranit, zato je jasno, da gre za odličen manever ravno te družbe. Po zadnjih informacijah iz Slovenskih železnic je že znano, da naj bi Prime kapital odkupil družbo Emonika (družbo, ki je bila ustanovljena ravno za projekt JZP Emonika v letu 2007), ki se je v letu 2007 s pogodbo zavezala investirati cca. 222 MIO EUR. Ker pa ima podjetje Emonika podeljeno stavbo pravico, ki jo je dobila v zameno, da vlaga sredstva še v Potniški center LJ (avtobusno in železniško postajo), je manever (so)investitorja, torej družbe Prime kapital kristalno jasen.

Za primer izpostavljamo “bogato” občino Mestno občino Murski Sobota, kjer sta minister za infrastrukturo Gašperšič in sam predsednik vlade v letu 2016 “odprla” prenovljeno železniško postajo. Ta je v sklopu elektrifikacije in modernizacije železniške infrastrukture Pragersko-Ormož dobila novo podobo. Zraven železniške postaje (sedaj parkirne površine) je območje, kjer je občina želela umestiti novo avtobusno postajališče, toda, očitno Cerar in Gašperšič, ki sta investicijo predajala namenu z županom Jevškom (strankarski kolega ministra Židana) za Soboto nista imela enakih meril!

Uredništvo