Sramota za Slovenijo, kar polovica upokojencev živi s pokojnino pod pragom revščine!

Foto: Pixabay

Kar 620.000 upokojencev prejema pokojnino, nižjo od praga revščine. To za Republiko Slovenijo, ki že vse od leta 1991 tlakuje svojo pot, ne more biti uspeh. Še posebej ne, ker so se mnoge vlade znašle v kolesju elitizma in korupcije, poskrbele zase in za svoje strankarske prijatelje in preko mnogih nevzdržnih projektov na cedilu pustile svoje državljane.

Program Starejši za starejše, ki spremlja in zbira podatke starejših upokojencev pa opozarja celo na tiste, ki jim lasten prihodek ne zadošča niti za preživetje meseca. Slednjih upokojencev naj bi bilo kar 30 %.

Sicer pa je prag tveganja revščine opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev ob upoštevanju OECD-jeve prilagojene ekvivalenčne lestvice. Predstavlja najnižji letni razpoložljivi dohodek, ki ga mora imeti enočlansko gospodinjstvo, da ni revno. Izračuna se za enočlansko gospodinjstvo oz. prvo odraslo osebo v gospodinjstvu. Za vse druge člane gospodinjstva se izračuna takole: za otroke, mlajše od 14 let, se vrednost praga pomnoži z 0,3, za vse druge člane gospodinjstva pa z 0,5. Za leto 2017 je prag tveganja revščine znašal 636 EUR/mesečno, je prebrati na SURS (Statistični urad RS).

Uredništvo