Proračun v znamenju zategovanja pasu

Soboški mestni svetniki so na zadnji seji imeli na mizi več pomembnih odločitev, ki bodo vplivale na kvaliteto življenja v soboški občini. V sklopu druge obravnave dvoletnega proračuna, ki bo predvsem v letošnjem proračunskem letu v znamenju rezov in zategovanja pasu, večjih sprememb v primerjavi s prvo obravnavo ni bilo. Predvidena sredstva za “Talent center” se v veliki meri prenašajo v leto 2025, upoštevane pa so bile tudi nekatere pobude krajevnih skupnosti.

Dvoletni proračun je bil tako sprejet, do njegove vsebine pa so bili kritični mestni svetniki Slovenske demokratske stranke in Anton Slavic. Bojan Petrijan je  v imenu svetniške skupine SDS dejal, da je proračun na trhlih tleh. Že uporaba županovega besednjaka, da je “stanje dosti slabše, kot smo mislili,” je skrb zbujajoče. Po besedah župana Damjana Anželja občini “manjka” 2 milijona evrov. “Z ukrepi, ki jih je v predlogu proračuna potrdil mestni svet, se resno posega v denarnice mladih družin. O posameznih teh ukrepih bodo glasovali v prihodnosti, saj je točka o subvenciji vrtca bila umaknjena. Najbolj boleči ukrepi torej šele sledijo.

“Dejstvo je, da so javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina (ZKTŠ, RIS, …), v preteklosti nepremišljeno zaposlovali, posledica tega pa so sedaj boleča odpuščanja. Tudi sredstva za investicije so sedaj preusmerjena v servisiranje zavodov,” je bil do predloga proračuna kritičen Petrijan.

Marsikatero pikro je na sprejeti proračun izrekel tudi Anton Slavic, ki je mnenja, da se predlog proračuna ne razlikuje od prejšnje obravnave. “Še vedno tekočih odhodkov ne pokrivamo s tekočimi prihodki,” kar je skrb zbujajoče. Po mnenju Slavica predstavlja enega izmed poglavitnih problemov mestne občine tudi nesprejetje ustreznih prostorskih načrtov.

M.Z.