Stanje tujih naložb v RS znaša slabih 33,7 % BDP!

Foto: www.yaskawa.si

Kaj skrbi tuje investitorje, da si Slovenijo, ki je včasih veljala kot vzor za potencialne naložbe, ne izberejo za svojo poslovno priložnost? Predvsem politična tveganja, pomanjkanje kompetentnih ljudi v politiki, skrajne politične ideje, nerazumevanje gospodarstva, napovedi zvišanja davkov, težave pri pridobivanju novih kadrov ter slabo vzdušje v družbi.

Tujih naložb v Republiki Sloveniji je bilo v preteklem letu za cca. 14,5 milijarde evrov, kar pa še vedno predstavlja le 33,7 % BDP (Bruto domači proizvod). Slednji podatek je zaskrbljujoč predvsem zato, ker se z njim uvrščamo na samo dno lestvice držav EU (povprečje v EU znaša 50 % BDP). Vlagatelji, ki že imajo izkušnje s poslovnim okoljem RS, so kot glavne “krivce”, zaradi katerih ocenjujejo Slovenijo kot težavno, omenili politična tveganja, pomanjkanje kompetentnih ljudi v politiki, skrajne politične ideje, nerazumevanje gospodarstva, napovedi zvišanja davkov, težave pri pridobivanju novih kadrov ter slabo vzdušje v družbi. Poleg slednjih, jih skrbi delovnopravna zakonodaja, težave odpuščanja težavnih sodelavcev in nagrajevanje klučnih kadrov, plačilna nedisciplina in tudi nezaupanje do sodne veje oblasti. Signali, ki jih pošiljajo investitorji, pa žal niso “segli” do novo sestavljene Vlade RS. Slednja je namreč v svojem koalicijskem sporazumu prihodnost poslovnega okolja le še zaostrila, zato se že v letu 2019 pričakuje zmanjšanje vlaganj.

Tuje naložbe imajo za slovensko gospodarstvo velik pomen!

Delež tujih naložb v RS sicer po zadnjih aktualnih podatkih (2016, SURS) predstavlja le slabih 4,7 % celotne populacije slovenskih podjetij, vendar zaposlujejo kar 24,2 % vseh zaposlenih. Pomemben podatek je tudi, da ustvarijo cca. tretjino (31,1 %) vseh čistih prihodkov od prodaje in 28,8 % vsega dobička iz poslovanja, podjetja s tujimi lastniki pa rastejo hitreje od domačih podjetij in izplačujejo tudi višje plače (povprečno za slabih 13 %).

Uredništvo