Oddelkov v karanteni je manj, manj je tudi otrok v karanteni, šole in vrtci pa se srečujejo z večjo odsotnostjo zaposlenih.

 

Po poročanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport število oddelkov in otrok, učencev ter dijakov, napotenih v karanteno, upada.

Prejšnjo sredo, 26. januarja 2022, je bilo v karanteni 337 otrok v vrtcih, 6982 učencev v osnovni šoli in 1368 dijakov. V ponedeljek, 31. 1. 2022 se je situacija izboljšala, saj je bilo v karanteni  187 otrok v vrtcih, 5651 učencev v osnovni šoli in 1270 dijakov.

Število oddelkov v karanteni se je ustalilo pri približno 5 odstotkih vseh osnovnošolskih oddelkov ter 1,7 odstotka srednješolskih oddelkov oziroma skupin.

Vse oddelke v karanteni imajo trenutno 4 manjše podružnice3 osnovne šole pa imajo trenutno približno polovico oddelkov v karanteni. Na področju srednjega šolstva je trenutno zaprta ena srednja šola.

Število otrok, katerih starši oziroma skrbniki zavračajo ukrepe in se posledično izobražujejo na daljavo še vedno rahlo upada in je trenutno 0,78 odstoten.

Do upada števila karanten je prišlo zaradi novega režima odrejanja karanten na domu, s katerim za področje vzgoje in izobraževanja veljajo nekatere izjeme. Vzgojno-izobraževalnim zavodom težave povzroča večja odsotnost zaposlenih. Po podatkih sledilnika Covid-19 število oboleleih zaposlenih sicer rahlo upada, a kljub temu je še vedno odsotnih relativno veliko strokovnih in tehničnih delavcev.

Na ministrstvu so se zavezali, da izobraževanje ostane v prostorih zavodov ter da do sistemskega prehoda na izobraževanje na daljavo ne bo prišlo. V primeru poslabšanja epidemiološke situacije na posamezni šoli ali vrtcu je tako odločitev za zaprtje zavoda v pristojnosti ravnatelja, ki se po posvetovanju z MIZŠ in NIJZ odloči za prehod na izobraževanje na daljavo za določen čas.

C. U.