Stanovanjski sklad RS bo gradil stanovanja za osamosvojitev mladih! Se kje omenja Občina Murska Sobota?

Foto:Pixabay

Stanovanjski sklad RS se bo letos med drugim posvetil tudi gradnji stanovanj v okviru projektov Skupnost za mlade. Za kar dva projekta so že podali vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnja skupno več kot 500 stanovanj pa bo predvidoma stekla še letos. Kje?

Skupnost za mlade v Gerbičevi v Ljubljani in Pod Pekrsko gorco v Mariboru, med izzivi naložbe Stanovanjskeg sklada RS! Sedaj in ne v prihodnje ni v “planu” Murske Sobote, tudi nobene druge pomurske občine!

Skupnost za mlade Gerbičeva oz. soseska za mlade, ki živijo ali študirajo v prestolnici, bo nastala na območju obstoječega Dijaškega doma Vič in Študentskega doma Ljubljana, poroča v svojem sporočilu za javnost Stanovanjski sklad RS. Mladi bodo tako pridobili 110 stanovanjskih enot, etažnost objekta pa bo obsegala pritličje in tri nadstropja, sestavljale pa ga bodo bivanjske enote dveh tipologij, in sicer za enega ali za dva skupna uporabnika. Gre za naložbo v okviru pilotnega projekta, ki ga Stanovanjski sklad RS izvaja na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje od 2015 do 2025. Projekt sledi cilju bivalne osamosvojitve mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti ter medgeneracijskemu druženju, zato tudi skupni večnamenski prostori kot kuhinja z jedilnico ter dnevna soba, pisarna in servisni prostori z ločenim vhodom in dostopom v atrij.

Isti namen in cilj se zasleduje tudi v Mestni občini Maribor, točneje v južnem delu mesta v bližini znamenite Pekrske gorce. Na zemljiščih velikosti 4,7 hektarja, bo “zrasla” stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco, mladi pa se bodo lahko razveselili 400 stanovanj v velikosti od 35 do 80 kvadratnih metrov (212 stanovanj v prvi in 188 stanovanj v drugi fazi).

Potrebe po osamosvojitvi mladih zagotovo obstajajo tudi v Pomurju. Če kdaj, potem že “včeraj”, še posebej pa danes in takoj jutri moramo mladim ponuditi pogoje, da se bodo lahko osamosvojili in zaživeli v prijaznem in varnem okolju. Tam, kjer bodo izzivi za ustvarjanje, tam, kjer bodo delovna mesta, odlični bivanjski pogoji in prijazno okolje za popoldansko preživljanje prostega časa. Kot kaže, pa pogledi pomurskih županov še ne sežejo čez njihove ograje. Zato pa je pomurski prostor brez dislocirane enote Fakultete za turizem, zato tudi negotovost izvajanja programov Alma mater Europaea, slaba podpora izvajanju programa Management v agroživilstvu in razvoj podeželja ipd. In rezultat vsega? Pomurski prostor ostaja brez študentov, brez življenja v mestih…brez perspektive za mlade, brez delovnih mest, ki bi predstavljale izziv za mlade in  brez možnosti, da bi prišlo do podpisa pisma o nameri Stanovanjskega sklada RS glede prihodnjih naložb tudi kje v Pomurju. Podobno, kot je izražen interes za nakup zemljišča na območju Brod – Drage v Novem mestu.

A.P.