Starši združeni v civilno iniciativo Združeni starši včeraj pred parlamentom svarili: “Predlog ministrstva za šolstvo o znižanju financiranja zasebnih osnovnih šol je protiustaven”!

Foto: Demokracija

Danes bodo poslanci odločali o predlogu ministrstva za šolstvo (beri ministra Pikala) o tem, koliko naj bi država iz javnih sredstev prispevala za financiranje zasebnih osnovnih šol. Da je predlog Pikala protiustaven in celo znižuje sredstva za financiranje javnih programov zasebnih osnovnih šol, so včeraj protestno pred parlamentom sporočali predstavniki civilne iniciative Združeni starši.

Predlog ministra Pikala je protiustaven in še bolj postavlja v neenakopravni položaj otroke

Starši, združeni v civilno iniciativo Združeni starši so se srečali z vsemi poslanskimi skupinami vladajočih strank. V izjavi za javnost so sporočili, da jim je iz kroga vladajočih strank povedano, da kljub temu, da jih tudi zakonodajno pravna služba opozarja na “trhlost” predlaganega predloga, ne bodo tvegali razpad koalicije. Toda, včeraj pozno zvečer je že prišlo do preobrata in je iz vrst stranke SMC sporočeno, da protiustavnega predloga, o katerem svari zakonodajno pravna služba ne mislijo podpreti. Bo novela zakona padla?

Spomnimo, da je ustavno sodišče v letu 2014 odločilo,da so določila zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), po katerih država zasebnim osnovnim šolam prispeva 85 odstotkov vrednosti obveznega osnovnošolskega programa in 85 odstotkov razširjenega, neskladna z ustavo. Ministrstvo za izobraževanje pod vodstvom Jerneja Pikala (SD), predlaga, da bi se po novem obvezni  program plačeval v celoti, razširjenega (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, učna pomoč, program šole v naravi) pa država več ne bi financirala. Takšna rešitev je za ravnatelje zasebnih šol nesprejemljiva, šole pa postavlja v slabši položaj, kot so bile doslej. Po izračunih ravnateljev bi uveljavitev novele ZOFVI (v kolikor bo danes sprejeta) pomenila, da bodo zasebne šole prejemale le še 65 odstotkov sredstev, zaradi česar bodo položnice za starše višje. Zasebne osnovne šole med drugim financirajo tudi vse investicije, investicijska vzdrževanja in obratovalne stroške, ki jim javnim v celoti “krije” država oz. občine.

Se torej za ceno otrok rešuje obstoj koalicije?

Uredništvo