Zahteve za dvig plač se vrstijo

Po tem, ko je vlada parcialno pristopila h gašenju posledic draginje, se ena za drugo vrstijo napovedi stavk v sektorjih, s katerimi se vlada še ni ukvarjala. Sindikat carinikov Slovenije je napovedal začetek stavke za 13. februar, v zahtevi pa so navedli dvig plač za pet plačnih razredov in ovrednotenje prepovedi opravljanja drugih dejavnosti.

Po napovedi sindikata bodo zaposleni na Finančni upravi RS z vsemi sredstvi sindikalnega boja, vključno s stavko, zagotovili primerljiv statusni in materialni položaj glede na druge javne uslužbence. Kako dolgo bo stavka trajala, v tem trenutku še ni znano, saj je vse odvisno od pristopa vlade oz. pristojnega ministrstva k reševanju težav.

Zahtevajo dvig izhodiščnih plačanih razredov za pet plačnih razredov za vse uslužbence finančne uprave in štiriodstotni dodatek k bruto plači zaradi prepovedi in omejitev v zakonski določbi. Uslužbenci finančne uprave namreč ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive z nalogami finančne uprave, ter dejavnosti, ki pomenijo navzkrižje interesov po zakonu o javnih uslužbencih ali drugem zakonu.

Poleg tega zahtevajo še razširitev nabora upravičencev dodatnega pokojninskega zavarovanja na vse pooblaščene uradne osebe v finančni upravi, nezgodno zavarovanje za vse uslužbence, popravek v uredbi o organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih, pogajanja o Panožni pogodbi za uslužbence finančne uprave ter intenzivnejše pomlajevanje kadrovske strukture zaposlenih, sistem štipendiranja in karierni razvoj zaposlenih.

Napovedi stavk različnih skupin v javnem sektorju pričajo o tem, da aktualna vlada kljub predvolilnim obljubam o socialnem dialogu reševanju težav ni kos. Vlada ima res močno podporo v državnem zboru, da napovedane reforma izpelje. Opozicijski stranki SDS in NSI sta vladi pri reševanju težav na področju zdravstva ponudili pomoč. Glede na izkušnje v zadnjih mesecih pa upoštevanja opozicijskih predlogov ne gre pričakovati.

M.Z.