Danes se za 194.562 učenk in učencev ter okoli 79.000 dijakinj in dijakov začne novo šolsko leto

Prvi šolski prag bo prestopilo 20.797 prvošolk in prvošolcev,  21.000 dijakinj in dijakov pa je vstopilo v srednješolsko izobraževanje.

Pouk se bo v novem šolskem letu izvajal v šoli, na običajen način, ob tem pa bo potrebno upoštevati osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja virusa SARS CoV-2 ter ukrepe za samozaščitno vedenje. Vrsta in intenzivnost ukrepov se izvajata glede na epidemiološko situacijo.

194.562 učenk in učencev, od tega 20.797 prvošolk in prvošolcev bo v Sloveniji v
šolskem letu 2022/2023 pouk obiskovalo v 456 matičnih osnovnih šolah ter 315 podružnicah. Poleg javnih osnovnih šol bo delovalo 6 zasebnih osnovnih šol, ki bodo skupaj vpisale 233 prvošolčkov, skupno pa jih bo obiskovalo 2.056 učenk in učencev.

V šolskem letu 2022/2023 bo delovalo 54 javnih glasbenih šol in 17 zasebnih. Javne
glasbene šole bo obiskovalo predvidoma 24.300 učencev, zasebne pa predvidoma
1.900 učencev.

Po podatkih iz meseca junija bo v 15 zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami predvidoma vključenih 90 otrok (vrtec), 970 učenk in učencev ter 384 dijakinj in dijakov. V domsko vzgojo bo predvidoma vključenih 743 otrok in mladostnikov.

V 28 osnovnih šol s prilagojenim programom bo predvidoma vključenih 2994 učenk in
učencev. V domsko vzgojo bo predvidoma vključenih 184 učencev in dijakov. V 20 osnovnih šol, ki imajo oddelke s prilagojenim in posebnim programom bo predvidoma vključenih 608 učenk in učencev.

Skupno število osnovnošolskih otrok od šolskega leta 2011/12 iz leta v leto narašča, število prvošolčkov pa od leta 2016/17, ko je doseglo vrh (22.152) iz leta v leto niha. V Pomurju je danes prvi šolski prag prestopilo 961 otrok. 

V šolskem letu 2022/2023 bo srednje in poklicne šole obiskovalo okrog 79.000 dijakov, od tega nekaj več kot 21.000 vpisanih v prvi letnik. Z novim šolskim letom bodo na dveh pomurskih srednjih šolah pričeli izvajati nove programe. Na Dvojezični srednji šoli Lendava bodo pričeli z izvajanjem programa Pomočnik v biotehniki in oskrbi (DV) in Pomočnik v tehnoloških procesih (DV). Na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota bodo letos dijake prvič izobraževali v programu Avtoservisni tehnik (PTI).

M.Z.