V Pomurju trenutno buri duhove prodaja lastniškega deleža v družbi Sava d.d., ki ima prek Save Turizma turistične kapacitete v Termah 3000 in Zdravilišču Radenci. Omenjeni turistični destinaciji imata velike težave z zagotavljanjem delovne sile, ki v zadnjem času v vse večji meri prihaja iz tujine.

Težave je zaznala tudi Vlada RS in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije zadolžilo, da objavi javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023.  Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2022/2023 lahko pridobili tudi dijaki, ki bodo prvič obiskovali 1. letnik in se bodo izobraževali na programu gastronom-hotelir (poklica: kuhar, natakar). Ob odločitvi za deficitarni poklic lahko za celotno obdobje izobraževanja pridobijo štipendijo.

V prihodnjem šolskem letu bo dodeljenih do 1000 štipendij, mesečna višina štipendije pa znaša 102,40 evrov. Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko, tako da lahko dijaki istočasno prejemajo tudi Zoisovo, državno štipendijo ali katerokoli drugo štipendijo, sporočajo z gospodarskega ministrstva.

V delovni skupini za reševanje problematike kadrov v gostinstvu in turizmu, ki jo vodi državni sekretar Simon Zajc, poleg strokovnjakov iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sodelujejo tudi predstavniki turističnega gospodarstva, področnega sindikata ter državni sekretarji na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili kratek video spot, ki je namenjen promociji poklicev v gostinstvu in turizmu. Informativni dnevi za vpis v srednje šole bodo potekali 11. in 12. februarja 2022.

C. U.