Levica odločno v ukinitev študentskih servisov!

Foto: fb

Prenos študentskega dela iz študentskih servisov se bo prenesel na zavode za zaposlovanje RS. Takšen je namreč načrt stranke Levica in takšnemu scenariju je s podpisom sporazuma “naklonjen” sam premier Šarec. Jasno je, da je s podpisom sporazuma skupaj z ostalimi vladajočimi strankami še za nekaj časa pri življenju ohranil majajočo se Vlado RS. Levica si je že določila “časovnico” koncesionarjem, ki po njihovem kujejo previsoke dobičke, sistemska rešitev pa, da je neracionalna, bodo naredili konec. Med drugim obljubljajo, da bodo s prenosom dela na zavode za zaposlovanje del denarja preusmerili tudi za štipendije. Skrbno izračunano ali pa še eno nevarno preigravanje s končnim spodrsljajem, ki se je Levici ob podpori vladajoče koalicije že zgodil ob dvigu minimalne plače?

Dodatnih 7 MIO EUR za štipendije, po mnenju stranke Levica!

Stranka Levica je prepričana, da je sedanji ureditvi, kjer je država podelila koncesije študentskim servisom, ki skrbijo za trg dela med delodajalci ter dijaki in študenti zgrešen in neracionalen. Temu želijo dokončno narediti “konec”, zato so se v koalicijskem sporazumu, ki so ga “morale” podpisale ostale vladajoče partnerice LMŠ, SD, DESUS in SAB zavihteli na vodilno mesto za dokončanje postopkov. Pri tem obljubljajo, da bo kar 76 % koncesijske dajatve končalo v t.i. štipendijskem skladu.

So pa na nogah študentski servisi, ki že opozarjajo, da je predlog Levice nerealen in nima nobene podlage, da bi v štipendijsko shemo prinesel 7 MIO EUR sredstev. Dejstvo namreč je, da bi na zavodih za zaposlovanje zagotovo zahtevali sveže kadre, prostorske kapacitete, informacijske baze…Zanimivo sporočilo, ki so ga v javnost še posredovali pa je, da zavodi že sedaj izvajajo delo, ki ga predlaga stranka Levica, strošek, ki ga za izdano napotnico zaračunajo, pa je za kar slabih 150 % dražji od stroškov, ki nastajajo pri študentskih servisih!

Strošek napotitve dijakov in študentov 9 EUR/napotnico pri koncesionarjih in 22 EUR/napotnico v zavodih za zaposlovanje!

Podatek, ki so ga v javnost posredovali študentski servisi glede stroška/napotnico, je zagotovo pomemben. Kalkulacije, s katerimi operira Levica se s tem namreč popolnoma zaostrijo. Toda, v stranki Levica so neomajni. “Projekt bomo izpeljali in oligopol študentskih servisov “presekali”!

Sicer pa se bruto prejemek opravljenega dela študenta delijo:

  • slabih 60% kot neto prejemek prejme dijak oz. študent
  • dobrih 17 % znašajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • dobrih 4,5 % znaša prispevek za zdravstveno zavarovanje
  • slabih 0,4 % znaša strošek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
  • slabih 2,7 % znašajo stroški posredovanja dela (študentski servisi)
  • slabih 2,7 % znaša strošek za delovanje študentskih organizacij in študentskih klubov
  • slabih 6 % “gre” za štipendije in
  • 5,26 % znaša DDV

Kako močni bodo študentski servisi s svojimi argumenti, bomo poročali kmalu, saj si Levica želi konkretizirati rešitev že pred letnimi počitnicami!

Uredništvo