Stranke plačujejo našo plačo

“Stranka ima vedno prav” ali “Kupec je kralj”. Kako pomembni sporočili znotraj sleherne organizacije, ki se morata ponavljati, da “se preprosto primeta”. Prijeti pa se morata slehernega od zaposlenih, potrebno je v to preprosto in brezpogojno verjeti, brez izjem. Stranke so plačniki storitev, produktov, so pomembni prenašalci vsega dobrega (ali slabega) o podjetju.

Odličen vodja je nekega dne na vprašanje stranke, kje lahko najde enega izmed sodelavcev organizacije, le to preprosto pospremil do njega. Potrkal je na sodelavčeva vrata in mu “najavil” stranko.

Odličen vodja ne more samo pričakovati določeno vedenje, za katero jim ne da zgleda. Tisto, kar od njih pričakuje, mora tudi sam storiti, početi.

V organizaciji se strankam držijo vrata, stranke se sprejmejo z nasmehom, vsepovsod je “čutiti pozitivno energijo”, obstaja velika pripravljenost po pomagati, iščejo se rešitve…Stranka ima preprosto odličen občutek, da res poskrbijo zanjo!

“Stranka plačuje našo plačo, zato delajmo vse v skladu z največjimi pričakovanji le te”, naj bo večkrat s strani vodje izgorjeno znotraj organizacije!

Uredništvo