Študentsko delo z aprilom dražje!

Vir:Pixabay

Minimalna urna postavka za študentsko delo je za delodajalce z mesecem aprilom dražja za cca. 2%. Tako bo potrebno po novem študentu za uro opravljenega dela plačati najmanj 4,73 evra bruto oz. 4 evra neto (Uradni list RS, št. 17/18), je zapisano na spletni strani ministrstva pod www.mddsz.gov.si, zavihek “Začasno in občasno delo dijakov in študentov”.

Študentsko delo je začasno in občasno delo dijakov in študentov in je ena izmed fleksibilnih oblik dela, namenjena specifično mladim, ki so vključeni v proces izobraževanja in si želijo vključitve na trg dela. Ta vključitev je lahko iz finančnih razlogov, lahko pa tudi zaradi pridobivanja delovnih izkušenj in kompetenc. Študentsko delo lahko opravljajo posamezniki, dokler imajo status dijaka ali študenta, torej dokler ne diplomirajo ali se zaposlijo.

Sicer pa se je s 1. 1. 2007 ukinila možnost opravljanja začasnih in občasnih del preko študentskega servisa za t.i. pavzerje.

Uredništvo