Svetniki Občine Murska Sobota danes o proračunu! Ga bodo podprli?

Vir: www.murska-sobota.si

Mestni svetniki Mestne občine Murska Sobota se bo danes sestali na 9. seji mestnega sveta. Na točki dnevnega reda je tudi ključni dokument, proračun občine. Slednjega so že obravnavala delovna telesa občine, med njimi tudi za proračun najpristojnejše strokovno delovno telo, Odbor za proračun in finance. Ta je po skoraj triurni razpravi sprejel kompromisni predlog, da mestni svet proračun v prvi obravnavi sprejme, nanizal pa mnogo pripomb in usmeritev za naprej!

Po skoraj triurni razpravi Odbor za proračun in finance sprejet kompromisni predlog, da mestni svet proračun v prvi obravnavi sprejme, nanizal pa mnogo pripomb in usmeritev za naprej

Odbor za proračun in finance je po zanesljivih informacijah ugotovil, da slednji ne sledi (pre)potrebnim potrebam, ki občino spremljajo. Odprl je predvsem perečo problematiko na področju demografske slike, stanovanjske politike, zaposlitvenih možnosti za mlade ponudbe komunalno opremljenih zemljišč in razpadajoče cestne infrastrukture. Kako se bodo odzvali svetniki na današnji seji, je seveda zaradi zagotovljene večine pozicije jasno, vprašanje pa je ali bodo prepoznali vsebinsko argumentiran poziv odbora in končno odprli razpravo in prihodnjo sestavo proračuna glede na dejanske prepoznane potrebe občine.

Bodo svetniki prepoznali vsebinsko argumentiran poziv odbora in končno odprli razpravo in prihodnjo sestavo proračuna glede na dejanske prepoznane potrebe občine

Sicer pa bo mestni svet na današnji seji obravnaval in sprejemal še Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici ter obvezno razlago Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za SOIC – Severno obrtno industrijska cona.

Uredništvo