Vlada Roberta Goloba je izpostava Komunistične partije Slovenije

Vlada RS je na včerajšnji seji odgovorila na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert (SDS) v zvezi z vračanjem kipov na posestvo Brdo pri Kranju. Poslanka vlado sprašuje, ali ministri Vlade RS spoštujejo odločbe Ustavnega sodišča RS in prosi za komentar na željo ministrice za kulturo Aste Vrečko, da vrne Titov spomenik na posestvo Brdo pri Kranju. Skrb zbujajoče je namreč poveličevanje diktatorja in njene očitne težnje po vrnitvi totalitarnega režima.

Asta Vrečko ob kipu Josipa Broza Tita (foto: nova24.si)

Vlada meni, da je vrnitev umetniških del na posestvo Brdo utemeljena. Po dokončanem strokovnem pregledu stanja umetnin in po opravljenih konservatorsko-restavratorskih posegih bodo kipe, med njimi tudi kip diktatorja in morilca Josipa Broza Tita postavili v park, ki služi kot osrednja lokacija za mednarodne protokolarne zadeve Republike Slovenije. 

Ministrstvo za kulturo v svojem stališču vztraja, da spomenik maršalu Titu sodi v parkovno ureditev protokolarnega posestva in ga ni smiselno arbitrarno izdvajati od ostalih kipov.

V tem trenutku potekajo intenzivna usklajevanja med Muzejem novejše in sodobne zgodovine, Javnim gospodarskim zavodom (JGZ) Brdo in Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVDS), ki so usmerjena predvsem v smeri njihove vrnitve na posestvo Brdo.

Pred časom se je “kulturna” ministrica večkrat obregnila ob umetniška dela patra Marka Rupnika, ki so mu očitane spolne zlorabe. Pri utemeljevanju vračanja Titovega kipa na Brdo je seveda povsem izpustila dejstvo, da za povojnimi grobišči, v katerih je umrlo na tisoče Slovencev zaradi nasprotovanja režimu, ki se je izkazal kot škodljiv, stoji ravno Josip Broz Tito. Zlo je zlo, ne glede na obseg posledic. A dejanja Josipa Broza Tita so za slovenski narod dokazano bila tako škodljiva, da njegov kip ne glede na njegovo umetniško vrednost v protokolarni park na Brdu ne sodi.

M.Z.