To bo prinesla sprememba Zakona o zaščiti živali

Foto: Vlada RS
Včeraj so na seji Vlade potrdili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Ta prinaša celovitejšo ureditev področja zapuščenih živali in rešitve, nastale zaradi potrebe po boljšem izvajanju predpisov s področja zaščite živali.
Bistvene spremembe so:
  • natančnejše se bo določala sledljivost izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi
  • prepoved privezovanja psov, z natančno določenimi izjemami

Morda je slika naslednjega: mačka in besedilo

  • prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih po 30 dneh
  • prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož ali krzna in možnost izreka višjih kazni za prekrške
  • uvajanje odgovornega lastništva mačk za zmanjševanje števila zapuščenih mačk
  • omejitev posedovanja »eksotičnih vrst« živali zaradi zaščite življenja, zdravja in dobrobiti živali, zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi ter ohranjanja narave
  • uvajanje odgovornega lastništva živali z zahtevo o osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe živali
  • dopolnitve določb, ki urejajo področje nevarnih psov in ureditev uporabe pastirskih psov za varovanje čred na paši

Uredništvo