Trend zaostajanja pomurske regije se nadaljuje!

V pomurski regiji je v letu 2016 poslovalo 1.872 podjetij in 2.761 podjetnikov. Žal se po podatkih Ajpes, tudi v letu 2016 nadaljuje trend zaostajanja pomurske regije za republiko pri temeljnih kazalnikih produktivnosti.

 

 

Primerjava temeljnih kazalnikov produktivnosti pomurske regije z republiko razkriva realnost poslovanja pomurskih družb in podjetnikov!

Pomurska podjetja so v primerjavi z republiko krepko zaostala pri prihodkih na zaposlenega za 19%, pri bruto plači na zaposlenega za kar 13%, pri neto dodani vrednosti na zaposlenega za 23% in za kar 44% pri čistem poslovnem izidu na zaposlenega. Glede na slovensko merilo je pomurska regija na predzadnjem mestu po bruto plači na zaposlenega in na zadnjem po neto dodani vrednosti na zaposlenega! Skrb zbujajoče je, da je kar 32% podjetij čisto izgubo iz poslovanja v letu 2016 povečalo za kar 76%.

Tudi samostojni podjetniki so v letu 2016 poslovali bolje, vendar še vedno zaostajajo za kar 27% pri prihodkih na zaposlenega, za 31% pri podjetnikovem dohodku na zaposlenega in 15% pri neto dodani vrednosti na zaposlenega. Bruto plača pri podjetnikih je v letu 2016 znašala 974 bruto na zaposlenega.

Pomurska podjetja so sicer skupno poslovala bolje, kot v letu 2015, vendar se je delež neto čistega dobička, ki so ga prispevali v Sloveniji zmanjšal za kar 1,3% (znašal je le 1,9%).

Bodo pomurska podjetja izkoristila ugodno gospodarsko rast in v letu 2017 presenetila?

Uredništvo