Tudi mladi zdravniki “nad” novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti!

Tudi mladi zdravniki so dvignili svoj glas in “priskočili” nasproti bolnikom, ki so prepoznali nevarnost uveljavitve novele Zakona o zdravstveni dejavnosti in začeli postopke zbiranja glasov za razpis referenduma. V kolikor bo predlagateljem referenduma uspelo zbrati dovolj glasov (40.000 do 06.11.), bomo do konca leta Slovenci odločali še na enem referendumu. Žal vlada ni poslušala nasprotovanj celotne zdravstvene stroke in je s pomočjo glasovalnega stroja v parlamentu “pokrila” slabo pripravljeno novelo zakona Milojke Kolar Celarc.

Vse zdravniške organizacije v noveli zakona ne vidijo nobenih izboljšav za bolnike, škodljiv pa je tudi za izvajalce zdravstvenih storitev!

Ključno vodilo vseh zdravstvenih organizacij je poslabšanje razmer za bolnike, ti bodo po njihovem na svojo obravnavo čakali še dlje. Novela zakona o zdravstveni dejavnosti bo namreč zaostrila podelitev koncesij, kar pomeni, da bodo bolniki vse več rešitev iskali v samoplačniških ambulantah. Novela namreč predvideva, da se bo koncesija podeljevala le preko javnega razpisa (za obdobje največ 15 let z možnostjo podaljšanja za enako obdobje), do nje pa bo mogoče priti le, če javni zavod ne bo izkazoval interesa po določeni zdravstveni dejavnosti. Mladi zdravniki specialisti opozarjajo še na diskriminacijo novele, ki jim po novem sploh ne omogoča, da so nosilci zdravstvene dejavnosti. Na najslabšem bodo tako spet bolniki v manjših občinah, ki so si še kako prizadevale, da v svojem kraju nudijo najboljše pogoje svojim občanom!

Gre za popolnoma spolitizirano in brezkonkurenčno javno zdravstvo, ki je v nasprotju s sodobnimi svetovnimi trendi!

Jasno, vlada že kar nekaj časa namiguje, da si želi ponovno več javnega zdravstva. Takšnega, kot smo ga že imeli? Poznamo ga, v njem se že sedaj denar izgublja neznanokam, za “botri” pa stojijo mreže, ki polnijo žepe posameznikov. Tudi premier Cerar in ministrica Kolarjeva sta v začetku kričala proti njim, nato pa je njuno trobilo popolnoma ugasnilo.

Čas je torej, da poskrbimo za naše bolnike in tiste, ki bodo zdravniško oskrbo kmalu potrebovali. Čas je, da poslušamo tudi mlade zdravnike, ki si želijo sodoben in transparenten zdravstveni sistem, v katerem bodo pridobili vsi, največ pa bolniki. Poskrbimo, da bo zbranih dovolj glasov, ki bodo dale možnost, da odločimo o slabem zakonu in zahtevamo sodobnega, takšnega, ki bo “po meri bolnika”!

Uredništvo