Turistična destinacija Moravske Toplice na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma prejela s strani STO znak Slovenia Green Destination GOLD!

“Ponosni smo, da skupaj z vami stopamo po poti trajnostnega razvoja turizma in pišemo zeleno zgodbo naše destinacije. Znak prinaša tudi veliko odgovornosti, napora in strmenja k stalnemu izboljšanju našega dela in odnosa do okolja v katerem živimo in bivamo in ki ga dajemo na voljo našim obiskovalcem,” so zapisali na občinski spletni strani.

Podnebne spremembe in degradacija okolja ogrožata naš svet. V svetovnem merilu je turizem hitro rastoča gospodarska dejavnost, vplivi turizma na okolje v določeni destinaciji pa so pozitivni in negativni. Ekonomski razvoj običajno odtehta negativne vplive, a destinacije z vedno večjo pozornostjo spremljajo negativne dejavnike in jih odpravljajo ali jih želijo vsaj omiliti.

Trajnostni turizem Moravske Toplice (foto: zajem zaslona)

Za usmerjeno delovanje na področju razvoja trajnostnega turizma je ključno aktivno sodelovanje med destinacijami, turističnimi ponudniki in drugimi turističnimi deležniki. V ta namen je bila razvita Zelena shema slovenskega turizma, nacionalni certifikacijski program, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.

Prizadevanje zelenih destinacij sledi usmeritvam Evropskega zelenega dogovora, katerega cilj  je doseči podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050, spodbuditi gospodarstvo z zeleno tehnologijo, ustvariti trajnostno industrijo in promet ter zmanjšati onesnaževanje. S spreminjanjem podnebnih in okoljskih izzivov v priložnosti bo prehod pravičen in vključujoč za vse.

M. Z.