Ukinitev dodatka za delovno aktivnost bo odneslo mami samohranilki cca. 200 EUR!

Foto: fb

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer predlaga ukinitev dodatka za delovno aktivnost. Ukrep se ji zdi primeren iz razloga, ker, da ta dodatek, zaradi katerega je cenzus za denarno socialno pomoč (DSP) skoraj na ravni minimalne plače, povzroča past neaktivnosti in ruši eno temeljnih načel dodeljevanja denarne socialne pomoči. Upravičenec do socialne pomoči s tem dodatkom je namreč v ugodnejšem položaju od tistega, ki si sredstva za preživljanje zagotavlja z delom.

Dodatek za delovno aktivnost z denarno socialno pomočjo skoraj enak plači delavca z minimalno plačo

Ministrica Klampferjeva je jasna! Dodatek za delovno aktivnost skupaj z denarno socialno pomočjo skoraj dosega izplačano minimalno plačo zaposlenega, ki je v rednem delovnem razmerju. Pri tem poudarja, da je dodatek k DSP (Denarna socialna pomoč) bil uveden v letu 2012 in sicer v času največje gospodarske “stagnacije”. Ker izplačilo slednjega danes skupaj z DSP znaša 607 EUR, ta skoraj dosega minimalno izplačan dohodek zaposlenega in več ne služi namenu, za katerega je bil uveden. Spomnimo, da je namen dodatka za delovno aktivnost bil namenjen za spodbujanje aktivnosti oziroma ohranjanje motivacije za delo. Na ministrstvu so postregli še s podatkom, da od 56.503 prejemnikov denarne socialne pomoči dodatek za delovno aktivnost prejema kar 10.195 upravičencev.

Je ukrep, ki ga predlaga ministrica pravi

Ali je Slovenija zrela za dvig minimalne plače, je ključno vprašanje? Zagotovo bi bilo potrebno razbremeniti stroške dela delodajalcev, saj je zadnjih nekaj let poslovno okolje to dopuščalo. Ker pa ne vlada Mira Cerarja in ne Marjana Šarca ni odgovorila na apele delodajalcev in je dvigovala plače v javnem sektorju domala vsem javnim uslužbencem, do razbremenitve stroškov dela ni prišlo. Sedaj je konec, fiksni stroški “so tu” in realni sektor bo denar pač moral zagotoviti. Tudi v času, ki prihaja! Zato pa ukrep, da minimalna plača ostane enaka, mamam samohranilkam in drugim, ki bi radi ob DSP še kaj zaslužili zraven, pa se pač predlaga ukinitev dodatka za delovni aktivnost.

Uredništvo