Upokojencem za 27 EUR višji letni dodatek!

Foto:Pixabay

Upokojenci bodo veseli. Vlada je namreč potrdila predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, s katero se bodo sredstva za izplačilo letnega dodatka za upokojence prihodnje leto zvišala za 18 milijonov evrov.

Letni dodatek izplačan v petih razredih!

Letni dodatek se bo tako še vedno izplačeval v petih različnih razredih glede na višino prejemanja pokojnine, po novem pa bo iz proračuna za slednjega namenjenih 140 MIO EUR.

POKOJNINA v EUR do 2018

POKOJNINA v EUR od 2019

LETNI DODATEK 2018 v EUR LETNI DODATEK 2019 v EUR
do 470 oz. do 450 410 437
od 470 do 570 oz. od 450 do 550 270 297
od 570 do 670 oz. od 550 do 650 210 237
od 670 do 810 od 650 do 780 160 187
več kot 810 oz. nad 780 100 127
Uredništvo