Upokojenci, toliko znaša vaš regres, ki bo izplačan konec julija!

Vir: Pixabay

Večini upokojencev bo skupaj z julijskimi pokojninami, torej 31. julija izplačan tudi regres. Slednji je odvisen od višine pokojnine, ki ga prejema upokojenec, so zapisali na spletni strani ZPIZ-a.

VIŠINA POKOJNINE OZ. INVAL. NADOM.(EUR) ZNESEK REGRESA OZ. LETNEGA DODATKA (EUR)
do 470 437
470,01 do 570 297
od 570,01 do 670 237
od 670,01 do 810 187
nad 810 127

 

Na Zpizu so še zapisali, da bodo tistim, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, izplačali pripadajoči del letnega dodatka v sorazmernem delu glede na datum priznanja pravice (skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila). Slednje pomeni, da se jim bo regres obračuna po dvanajstinah!

Uredništvo