Upokojeni obrtniki zahtevajo pravico do polne pokojnine tudi, če poslujejo naprej!

Foto: www.ozs.si

“Pokojnino so si obrtniki in podjetniki prislužili s svojim delom, zato jim pripada v celoti. To je bila vseskozi naša zahteva in pri tem bomo vztrajali,” je na današnji seji upravnega odbora OZS poudaril njen predsednik Branko Meh.

Člani UO OZS so za to, da upokojeni obrtniki, ki nadaljujejo s svojo dejavnostjo, plačujejo primerne prispevke, in sicer takšne, ki jim omogočajo normalno poslovanje. S tem odločno nasprotujejo predlogu novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bi ortniku in podjetniku, ki želi po upokojitvi opravljati dejavnost, imel pravico do polne pokojnine šele po treh letih po upokojitvi. Do treh let pa bi prejemal zgolj 50-odstotno pokojnino.

V OZS so v preteklosti večkrat poudarjali, da bi morala država spodbujati tiste upokojene obrtnike, ki želijo ostati delovno aktivni, ne pa, da jih omejuje in celo spodbuja k delu na črno. So mnenja, da je nesmiselno, da mora obrtnik oziroma podjetnik svojo dejavnost kot s.p. zapreti, če hoče uveljaviti polno pokojnino. Slednje je še posebej nerodno, če ima podjetnik zaposlene delavce, ki jim na ta način zagotavlja tudi socialno eksistenco in zanje odvaja ustrezne prispevke v blagajne javnih zavodov.

Bodo torej pristojni sledili obrtnikom, ki prinaša takšno ureditev statusa upokojenih obrtnikov, ki bi bil primerljiv recimo s sosednjo Avstrijo, Nemčijo in mnogimi drugimi državami EU? Upajmo, saj takšna ureditev zagotovo prinaša več sredstev v proračun, več davkov iz naslova dohodnine, prispevkov v pokojninsko blagajno, večjo varnost upokojencev in ne nazadnje manj dela na črno!

Uredništvo