Občina čaka na konzervatorski načrt za ureditev parka in okolice

Minulo sredo je v Beltincih pod vodstvom tamkajšnjega župana Marka Viraga potekal voden sprehod po prostoru, tako imenovani “Janne’s Walk”, v okviru katerega so si udeleženci na začrtani trasi ogledali možnosti nadgradnje na področju ureditve kraja. Sprehoda so se udeležili tudi študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod vodstvom profesorice dr. Alenke Fikfak in asistenta dr. Janeza P. Groma.

(foto: M.Z.)

Urbani sprehod, kot oblika ozaveščanja o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih, imajo namen povezovanja prebivalcev s sosedi in sosesko ter spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Udeleženci so se na sprehodu pogovarjali o težavah, s katerimi se občani Občine Beltinci dnevno soočajo, padla je tudi kakšna rešitev, ki bi z minimalnimi stroški popestrila okolico in naredila kraj prijetnejši za bivanje.

Poškodovano ledenico bodo prenovili (foto: M.Z.)

Občina je pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine naročila izdelavo konzervatorskega načrta za beltinski park, v okviru katerega bodo prejeli smernice za ureditev parka z gradom in znamenito ledenico. Ob poti med cerkvijo sv. Ladislava in gradom nameravajo urediti “alejo velikanov”, v okviru katere bi preko kiparskih del počastili pomembnejše osebnosti, ki so vplivali na prepoznavnost kraja in njegovo ime ponesli v svet.

Ledenica v beltinskem parku (foto: zajem zaslona)

V parku so pred časom uredili prireditveni prostor, ki sedaj služi kot lokacija za organizacijo večjih dogodkov, kot na primer Mednarodni folklorni festival. Parku želijo dodati vsebine, ki bodo obiskovalce, tako domačine kot turiste, zvabile k preživljanju časa v naravi. V sklopu konzervatorskega načrta pričakujejo tudi smernice za ureditev ledenice.

(foto: M.Z.)

V Beltincih največjo težavo na področja ureditve prostora povzroča postopek denacionalizacije, ki še vedno ni zaključen. Postopek poleg gradu in parka zajema še okoli 1100 hektarjev poljskih in gozdnih površin ter nekaj že pozidanih parcel v okolici zdravstvenega doma in “granara”, na Otoku ljubezni v Ižakovcih in še na nekaterih drugih lokacijah v občini. Postopek je trenutno v obravnavi v Ustavnem sodišču, kjer tako občina kot dediči iščejo svojo pravico.

“Žal dolgotrajni postopek močno ovira razvoj kraja, ki bi z ureditvijo gradu in nameravano gradnjo stanovanj občanom nudil kvalitetnejše pogoje za bivanje,” je ob tem dejal župan Marko Virag.

(foto: M.Z.)

Med sproščenim pogovorom med udeleženci sprehoda je bilo slišati že marsikatero zanimivo rešitev glede povezovanja različnih lokacij, ki bi kraj vsebinsko močno povezale in tako domačinom, kot turistom in ostalim obiskovalcem, ponudile še bogatejše možnosti za kvalitetno preživljanje časa in bivanje kot tako.

M.Z.