Ustavni sodniki postavili ogledalo ključnima zakonoma o referendumu-je to dokončen padec Zakona o drugem tiru?

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi ter del zakona o volilni in referendumski kampanji sta v neskladju z ustavo. To je epilog odločitve Ustavnega sodišča ter “signal” Višjemu sodišču, ki bo kmalu lahko nadaljevalo in odločilo glede trenutno zadržanega zakona o drugem tiru.

Sporočilo Ustavnega sodišča je jasno, pristojnosti Vrhovnega sodišča morajo biti v zakonu točno in jasno določene!

Ustavni sodniki so se glede referendumskega spora pred vrhovnim sodiščem opredelili, da le ta ni urejen jasno in pomensko določljivo. Hkrati so si še enotni, da bi vrhovno sodišče moralo imeti izrecno pooblastilo, da referendum razveljavi, če je v postopku prišlo do nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na referendumski izid.

Če se Vlada vključuje v kampanjo, mora zastopati tako argumente ZA, kot tudi PROTI!

Ustavni sodniki so se “obregnili” še na zakon o volilni in referendumski kampanji, ki pomanjkljivo oz. neustavno Vladi omogoča, da enako kot drugi organizatorji vodi in financira referendumsko kampanjo. Vlada namreč ima dolžnost, da volivce o predmetu referenduma informira stvarno celovito in transparentno (torej, tako o razlogih ZA določeno referendumsko vprašanje, kot tudi PROTI). Vlada se sicer javno lahko postavi na eno oz. drugo stran, ne more pa v nadaljevanju financirati in oglaševati (ter prepričevati) le svoje stališče.

Iz omenjenega lahko povzamemo, da je potencialno Vlada glede referendumskega vprašanja o drugem tiru ravnala protizakonito, saj se je s kar 97.000 EUR aktivno vključila v referendumsko kampanjo o drugem tiru in “branila” svojo odločitev s podporo zakonu. Je s tem zakon o drugem tiru ter navezava Leben-Dragonja-Počivalšek-Cerar dokončno dobil zaušnico?

Uredništvo