Bo Evropsko sodišče prepoznalo vrnitev komunizma v Sloveniji?

Po odločitvi Ustavnega sodišča RS, da se vsebinsko ne opredeli glede skladnosti novele zakona o Radioteleviziji Slovenija z ustavo in odpravi zadržanje novele zakona, je predsednik programskega sveta Peter Gregorčič napovedal pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Odločitev se namreč odmika v nedoločljivo prihodnost, v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough pa bo sejo novega sveta zavoda sklical v roku sedmih dni od objave odločitve v uradnem listu.

Predsednik zdajšnjega programskega sveta Peter Gregorčič in avtor pobude Matej Avbelj sta pripravila pritožbo in jo poslala na Evropsko sodišče za človekove pravice, saj ocenjujeta, da so bila v Sloveniji izčrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva.

Odprava začasnega zadržanja predstavlja nevaren precedens v evropskem pravnem prostoru, saj je sodišče zadržanje odpravilo, brez da bi kakorkoli zaščitilo pravni položaj pobudnikov. S tem sklepom pa je zaščitilo državno oblast proti posameznikom, ki so na vsebino opozarjali.

Dejstvo je, da je pri sprejetju novele zakona o RTV-ju šlo za zlorabo zakonodajnega postopka, saj so s prenehanjem mandatov članom programskega in nadzornega sveta ter vodstva RTV Slovenija nedvomno kršene človekove pravice.

Ustavno sodišče je s sprejetim sklepom o odpravi zadržanja zakona posredno uvedlo obliko totalitarnega režima. Evropska demokracija deluje na osnovi rimskega prava, po katerem je človek najprej individuum, šele potem del neke skupnosti. Totalitarni režim to izhodišče zanika in postavlja sistem, v tem primeru državo, nad človeka kot osnovno enoto družbe. Mar se nismo temu pred dobrimi tridesetimi leti s plebiscitarno večino že odpovedali?

M.Z.