Izgradnja plastenjakov za pridelavo jagod

V Beltincih postavljajo plastenjake za pridelavo jagod. Družba Panvita bo s to pridobitvijo povečala obseg pridelave jagod. Trenutno jagode pridelujejo v pokriih površinah ob cesti proti naselju Gančani.

Obstoječe površine za pridelavo jagod (foto: M.Z.)

Investicijo Postavitev plastenjakov za hidroponsko pridelavo jagod in zelišč izvaja skupina PANVITA, ki je z državnega proračuna dobila sofinancerska sredstva v višini 1.791.204,00€. Investicija naj bi bila v celoti realizirana do konca junija 2025.

 

Plestenjaki za hidroposnko pridelavo jagod in zelišč (foto: M.Z.)

Sicer je Vlada RS za investicije v Občini Beltinci namenila veliko sredstev.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36.223.349,00 € 31.12.2023
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura 4.544.901,00 € 30.11.2023
Investicija v postavitev plastenjakov za hidroponsko pridelavo jagod in zelišč 1.791.204,00 € 30.06.2025
Južna kolesarska povezava v Občini Beltinci in Občini Črenšovci 1.079.656,00 €  v izvajanju
Izgradnja dveh proizvodno skladiščnih objektov ter nakup tehnološke opreme 399.990,00 € 31.12.2021
Rekonstrukcija in prizidava vrtca Beltinci 324.000,00 € 2022
SKUPAJ 44.363.100,00 €

vir: gov.si

Župan Marko Virag je na srečanju z ministri in predsednikom vlade Janezom Janšo dejal:

M. Z.