Vrednost projekta znaša pol milijona evrov

Občina Beltinci je včeraj na novinarski konferenci v središču Beltincev odprla vrata Medgeneracijskega centra Beltinci ter predstavila pomen prenovljene oziroma nadgrajene obstoječe zgradbe, ki je do nedavnega služila za namen delovanja Zaposlitveno-izobraževalnega centra (ZIC) Beltinci.

Projekt je bil izveden v okviru operacije »Medgeneracijski center Beltinci«, javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2022, sofinancirane iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vrednost operacije je znašala okrog pol milijona evrov, od tega je znesek sofinanciranja znašal 193.353,60€.

Partnerji v projektu so poleg Očine Beltinci, ki je vodilni partner, še Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci, EKO podeželje z.o.o., PE Honey Apartment Lendava, Društvo za ohranjanje kulturno-zgodovinskega izročila Prekmurja Prekmurska Herbija, Pomurske lekarne, Lekarniška podružnica Dobrovnik in GardenSpot – Zavod za kreativno kulturo bivanja, Črenšovci.

Marko Virag (foto: M.Z.)

Župan Občine Beltinci Marko Virag je v nagovoru pojasnil namen prenove oz. nagradnje objekta v centru Beltincev. Z namensko adaptacijo prostorov se bo zagotovilo prostore za družabni del medgeneracijskega centra (MGC Beltinci),  kjer se bodo na dnevni ravni odvijale družabne, izobraževalne in kulturne aktivnosti, namenjene sodelovanju med starejšimi in mlajšimi generacijami, medsebojnemu prenosu znanj ter ohranjanju kulturne dediščine. MGC Beltinci bo tako z inovativnim prepletanjem podjetniških in družabnih vsebin omogočal mreženje in izmenjavo znanj med mladimi in starejšimi generacijami, kakor tudi med različnimi posamezniki, organizacijami, društvi, (socialnimi) podjetniki in kmeti, ki si bodo skupaj delili prenovljene prostore.«

Zbrane sta nagovorila še predstavnika partnerjev v projektu Tomaž Rous (ZRIRAP so.p.) in Silvo Pozderec (EKO podeželje z.o.o., PE Honey Apartment Lendava).

V prenovljenem in nadgrajenem objektu so sedaj na voljo sušilnica, prostor za proizvodnjo naravne kozmetike, kuhinja, pakirnica, skladišče, pisarniški prostori, večja trgovina, ki bodo v prvi vrsti namenjeni dodatnemu spodbujanju programov in projektov s področja socialnega podjetništva in ustvarjanja novih “zelenih” delovnih mest, še posebej namensko načrtovanih za najranljivejše skupine v družbi. Prostori so namensko prilagojeni invalidom, saj je tako v pritličju kot v zgornjem nadstropju možen dostop tudi z invalidskim vozičkom.

Uradno odprtje v obliki programsko in kulturno obogatene slovesnosti, ki bo namenjena najširši publiki, bodo predvidoma izpeljali proti koncu letošnjega leta.

M.Z.