V Občini Beltinci se bo s pomočjo državnih sofinancerskih sredstev veliko investiralo 
Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36.223.349,00 € 31.12.2023
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura 4.544.901,00 € 30.11.2023
Investicija v postavitev plastenjakov za hidroponsko pridelavo jagod in zelišč 1.791.204,00 € 30.06.2025
Južna kolesarska povezava v Občini Beltinci in Občini Črenšovci 1.079.656,00 €  v izvajanju
Izgradnja dveh proizvodno skladiščnih objektov ter nakup tehnološke opreme 399.990,00 € 31.12.2021
Rekonstrukcija in prizidava vrtca Beltinci 324.000,00 € 2022
SKUPAJ 44.363.100,00 €

vir: gov.si

Vodovodni stolp Beltinci (foto: M.Z.)

Za nadgradnjo vodovodnega sistema na območju Občine Beltinci bodo predvidoma porabili skupno 1.665.760,39€. Od tega delež Občine Beltinci znaša 149.138,93€, 1.516.622,03€ pa so pridobili iz državnega proračuna. Izvedba nadgradnje vodovoda bo potekala v letih 2022 in 2023, do konca prihodnjega leta pa bo celoten sistem predan v uporabo.

S temi sredstvi bodo zgradili dobrih 6 km sekundarnih cevovodov v naseljih Beltinci (749m), Bratonci (883m), Gančani (1.398m) in Lipa (2.973m). Poleg tega bodo na obstoječem transportnem cevovodu zgradili še reducirno-merilni jašek Rakičan-Beltinci.

V okviru projekta Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura bo postavljeno otroško igralo na temo vidra in informacijska tabla na Otoku ljubezni v Ižakovcih. Zavod za gozdove Slovenije in  družba Slovenski državni gozdovi izboljšujejo obrečne habitate, odstranjujejo invazivne vrste in sadijo domače vrste dreves na relaciji od Otoka ljubezni proti Dokležovju. Projekt bo v celoti zaključen do konca novembra prihodnje leto.

Investicijo Postavitev plastenjakov za hidroponsko pridelavo jagod in zelišč izvaja skupina PANVITA, ki je z državnega proračuna dobila sofinancerska sredstva v višini 1.791.204,00€. Investicija naj bi bila v celoti realizirana do konca junija 2025.

Izgradnja plastenjakov za hidroponsko pridelavo jagod in zelišč (foto: M.Z)

Južna kolesarska povezava v Občini Beltinci in Občini Črenšovci je bila končana v letu 2021, obsegala pa je izgradnjo kolesarske poti v skupni dolžini 5.600m, od tega na območju Občine Beltinci 4.610m. Novozgrajena kolesarska povezava poteka od naselja Dokležovje do naselja Gornja Bistrica. Skupna vrednost pogodbenih del na območju Občine Beltinci je znašala 1.053.822,25€.  Občina Beltinci je iz lastnih sredstev prispevala 661.326,77€ brez DDV, preostanek sredstev so pridobili iz Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

Kolesarska steza Dokležovje Bistrica (foto: M.Z)

Pomemben rezultat izgradnje te povezave je zagotovitev pogojev za dnevno mobilnost in s tem omogočanje povezave med kraji ne samo znotraj enega kraja temveč dveh občin na širšem območju. Projekt je prispeval k realizaciji ciljev in ciljnih vrednosti Celostne prometne strategije Občine Beltinci, Optimalno izkoriščanje potencialov kolesarjenja.

Rekonstrukcija in dozidava prizidka vrtca v Beltincih se bo izvajal v poletnih mesecih tega leta, trenutno poteka zakonsko predpisan izbor izvajalca. Vrednost projekta je 382.379,13€. Izvedbo projekta bo sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v višini 225.917,67€. Investicija se bo izvedla v obstoječem objektu vrtca Beltinci in bo obsegala rekonstrukcijo in prizidavo dveh igralnic s sanitarijami in teraso prvega starostnega obdobja.

Vrtec Beltinci (foto: M.Z)
Martina Vidonja (foto: M.V.)

Po besedah ravnateljice vrtca Martine Vidonja sta obe igralnici bili zgrajeni leta 1997 in sta potrebni temeljite prenove. Od takrat so se spremenili tudi normativi in standardi za izvajanje vrtčevske dejavnosti, zato je adaptacija sanitarij, s tem pa tudi električnih in vodovodnih inštalacij. Z rekonstrukcijo bodo tako pridobili nujno potrebno in primerno kvadraturo igralnic in teras in tako zadostili zakonskim zahtevam.

 

Marko Virag (foto: M.Z.)

V soboto. 26. marca dopoldan so v središču Beltincev otvorili tržnico, na kateri bodo po besedah župana Marka Viraga dali prednost pridelovalcem doma pridelane zdrave prehrane. Tudi sicer je župan v svojih nagovorih že večkrat poudaril, da se je vlada v teh turbolentnih časih odzivala hitro in učinkovito. Kot župan v prvi vrsti ocenjuje kot zelo pomemben ukrep DVIG POVPREČNIN, ki občinam omogočajo zagotavljanje optimalnih pogojev za kvalitetno življenje vseh starostnih skupin prebivalstva na podeželju. V Občini Beltinci se je iz mrtve točke premaknil tudi projekt izgradnje Logističnega centra, ki bo zagotavljal lepo število kvalitetnih delovnih mest.

Andreja Prettner na Tržnici v Beltincih (foto: M.Z.)

Na otvoritvi tržnice smo se pogovarjali z Andrejo Prettner, ki na letošnjih državnozborskih volitvah kot kandidatka Slovenske demokratske stranke kandidira na območju Občine Beltinci. Za naš portal je povedala: “Občina Beltinci sledi viziji razvoja za blaginjo svojih občanov. Z odobritvijo sredstev je vlada prisluhnila potrebam tega okolja in vodstvu občine omogočila izpeljavo projektov za hitrejši razvoj in širitev infrastrukture. Z razvojem največ pridobijo sami občani, ki na ta način pridobijo pogoje za višjo kakovost življenja.

M. Z.