Kandidat le Marko Virag

Iz neuradnih, a zanesljivih virov smo izvedeli, da je danes do 19:00 ure na sedežu Volilne komisije v Občini Beltinci vlogo za kandidaturo s podpisi občanov vložil le aktualni župan Marko Virag.

Število in sestava list za občinski svet bo znana prihodnji teden po zasedanju občinske volilne komisije.

M.Z.