Gre za izsiljevanje?

Občinski svet Občine Gornja Radgona se je dne 13.10.2022 sestal na 5. izredni seji, ki jo je sklical župan Stanislav Rojko in v sklicu z dne 6.10.2022 predlagal 6 točk dnevnega reda. Tik pred začetkom seje so člani občinskega sveta prejeli predlog župana za dopolnitev dnevnega reda z dvema točkama. Obravnavali naj bi Sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev za potrebe nabave nove gasilske avtocisterne za PGD Gornja Radgona in Sklep o pooblastitvi župana glede nakupa nepremičnine kompleks nekdanje vojašnice. V obeh primerih gre za nakup, torej za zagotovitev proračunskih sredstev.

Občinski svet na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona odloča in glasuje o zadevah s finančnimi posledicami na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna samo na REDNI seji! Ker županov predlog ni imel pravne podlage za uvrstitev dodatnih točk, ki imajo finančne posledice na občinski proračun, je bil le-ta zavrnjen.

(foto: M.Z.)

Dne 24. oktobra 2022 je župan za 27. 10. 2022 ponovno sklical izredno sejo Občinskega sveta in v dnevni red kljub nezakonitosti uvrstil obe točki, ki ju je v okviru predloga za razširitev dnevnega reda prejšnje izredne seje Občinski svet Občine Gornja Radgona že zavrnil. Na vsebino 6. izredne seje se je odzval Občinski odbor SDS in na župana ter na občinske svetnike naslovil protestni dopis, v katerem župana in njegove somišljenike ponovno opozarjajo na nezakonitosti pri vodenju občinskega sveta.

V pismu navajajo, da podpirajo delovanje PGD Gornja Radgona in razumejo njihovo potrebo po ustrezni opremi. Glede na to, da je župan Stanislav Rojko s strani predsednika PGD G. Radgona Tomaž Munda prejel vlogo za sredstva za nabavo nove gasilske cisterne že 25.7.2022, bi lahko občinski svet o tej zadevi odločal na kateri izmed rednih sej, kar bi bilo zakonito in tudi učinkovito. Svetniki bi gotovo podprli sklep.

Predsednik OO SDS Gornja Radgona Franc Fartek, ki sicer na tokratnih lokalnih volitvah tudi kandidira za župana Občine Gornja Radgona aktualnega župana Rojka poziva, da sklic 6. izredne seje prekliče oz. iz dnevnega reda umakne sporne točke. Osebno se bo v vlogi župana Občine Gornja Radgona maksimalno potrudil, da do nabave opreme gasilskim društvom v občini pride čim prej po zakonitem postopku.

Glede na dogajanje v zadnjem mesecu se ni moč znebiti občutka, da župan Rojko skuša v predvolilni kampanji prikrito pomagati enemu izmed kandidatov za župana ter predsedniku Liste za Gornje Radgona, saj je sam tudi predlagatelj kandidature enega izmed kandidatov za župana.
 M.Z.