Dela bodo končana do konca junija 2024

V torek sta župan Občine Moravske Toplice, Alojz Glavač, in direktor podjetja Teleg-m d.o.o.Milovan Gazibarić, podpisala pogodbo za izgradnjo enostranskega pločnika z javno razsvetljavo ob lokalni cesti LC 269071 in obnovo vodovoda v naselju Ivanci. Podpisu pogodbe je prisostvoval predsednik Krajevne skupnost Ivanci Alojz Trplan.

Alojz Glavač, Alojz Trplan, Milovan Gazibarić

Vrednost pogodbenih del znaša 796.412,57€ z DDV. Investicija bo financirana s sredstvi proračuna Občine Moravske Toplice. Dela bodo predvidoma zaključena do konca junija 2024.

Območje gradnje je v naselju Ivanci ob lokalni cesti Murska Sobota – Noršinci – Ivanci. V sklopu projekta dograditve pločnika se predvidi tudi ureditev avtobusnega postajališča, zaščita in dograditev obstoječih komunalnih vodov, obnova dela sekundarnega vodovodnega omrežja ter novogradnja cestne razsvetljave in ureditev elementov za umirjanje prometa v oziroma iz naselja Ivanci.

Izvedba investicije bo pozitivno prispevala k izboljšanju prometne infrastrukture v naselju Ivanci, dvignila raven varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšala kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu ter prispevala k boljšemu estetskemu videzu in večji urejenosti naselja.

M.Z.