Za povezavo obstaja obojestranski interes

Poleg cestne povezave je Lendava z Murskim Središčem v sosednji Hrvaški povezana tudi z železniško progo. Leta 2014 je iz Lendave na Hrvaško bila vzpostavljena redna linija, ki so jo pretežno koristili delavci migranti in turisti.

Železniška postaja Lendava (foto: M.Z.)

V času pandemije je bila redna linija ukinjena, sedaj pa je poslanec Slovenske demokratske stranke v Državnem zboru RS Janez Magyar stopil v kontakt z županom Murskega Središča Draženom Srpakom z željo po oživitvi redne železniške povezave med sosednjima občinama.

Železniška postaja Lendava (foto: M.Z.)

V prvi vrsti gre za krepitev možnosti razvoja turizma, saj je Lendava z železniško progo preko Murskega Središča do Čakovca povezana s celotnim železniškim omrežjem v tem delu Evrope. Proga v smeri Madžarske je od leta 1948 prekinjena, trenutno pa potekajo pogovori med Janezom Magyarom in lokalnimi oblastmi v Lentiju na Madžarskem o možnosti oživitve železniške povezave tudi s sosednjo Madžarsko.

(foto: M.Z.)

S prvim julijem prihodnje leto se ukinja mejna kontrola na meji s Hrvaško, kar bo povečalo število potnikov tudi v železniškem potniškem prometu, zato je redna linija med Lendavo in Murskim Središčem več kot dobrodošla.

M.Z.