Podpisali so pogodbo o izvedbi gradbenih del

Na podlagi spomeniško-varstvenega projektnega razpisa je Ministrstvo za kulturo že v času Janševe vlade odobrilo sofinanciranje projekta obnove in rekonstrukcije lendavskega gradu v višini 200.000,00€. Takrat je Občino Lendava v spremstvu sedanjega poslanca in bivšega župana Janeza Magyara obiskal takratni kulturni minister Vasko Simoniti. Občina je izvedla postopek javnega naročila za izbor izvajalca sanacije gradu z okolico in za izvedbo gradbenih del izbrala podjetje GMI d.o.o.

Vasko Simoniti in Janez Magyar (foto: M.Z.)

Obnova in rekonstrukcija lendavskega gradu je za lokalno skupnost izjemnega pomena, saj v gradu deluje Galerija-Muzej Lendava, ki Lendavo uspešno postavlja v središče likovne umetnosti. Lendavski grad v zadnjih 20 letih zaradi pomanjkanja sredstev ni bil deležen nobenih večjih obnovitvenih investicij, na objektu so bili v preteklosti izvedeni le manjši vzdrževalni posegi. Občina Lendava je pristopila k sanaciji brežine z razglednim platojem na jugovzhodnem stolpu ter ureditvi dela fasade.

Obnovili bodo tudi del okolice gradu v Lendavi (foto: lendava.si)

Projekt obsega sanacijo Lendavskega gradu z okolico. Predvidena je sanacija obzidja, sanacija dela fasade gradu, ureditev kleti jugovzhodnega stolpa in izgradnja razglednega platoja z zidovi nad kletjo stolpa. Urejena bo tudi sanacija dostopnih poti do gradu ter sanacija meteorne kanalizacije ter izvedba drenaže ob objektu.

Ivan Koncut in Aleksander Marguč sta podpisala pogodbo (foto: lendava.si)

Podžupan v funkciji župana Občine Lendava Ivan Koncut in Aleksander Marguč, direktor podjetja GMI d.o.o., sta na Lendavskem gradu podpisala izvajalsko pogodbo za obnovo gradu. Sofinancerska sredstva Ministrstva za kulturo znašajo 200.000,00€, pogodbena vrednost za sanacijo, ki se bo zaključila do konca oktobra 2022, pa znaša 581.285,01€ z DDV.

M.Z.