Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se uporablja od 1. maja 2021, je za moške skrajšal prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice z ženskami. Na novo je določena tudi višina najnižje pokojnine, ki od 1. maja 2021 dalje znaša 279,56 evra. Prav tako je bil z novelo ZPIZ-2I na novo določen tudi znesek zagotovljene pokojnine, ki od 1. maja 2021 dalje znaša 620 evrov.

Moškim se bo v letu 2022 pokojnina zvišala, saj se bo odmera za starostno pokojnino za 40 let pokojninske dobe zvišala iz 59,5 na 61,5 odstotka od pokojninske osnove. Od 1. januarja 2023 dalje bo za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za moške in ženske veljal enak odmerni odstotek, to je 63,5 odstotka.

Višina najnižje pokojnine znaša 29,5 odstotka od najnižje pokojninske osnove, kar od 1. maja 2021 dalje znaša 279,56 evra. Najnižja pokojnina se bo usklajevala tako kot vse pokojnine in se ne bo več na novo določala v vsakem koledarskem letu za nove upravičence.

Na novo je bil določen tudi znesek zagotovljene pokojnine, do katere so upravičeni tisti zavarovanci, ki so izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki dolžini, kot je predpisana dolžina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti. Zagotovljena pokojnina znaša 620,00 evra, naprej pa se bo usklajevala tako kot pokojnine.

Novela ZPIZ-2I je na novo uredila institut najnižjega zneska invalidske pokojnine za zavarovance, ki so pokojnino pridobili po določbah ZPIZ-2. Najnižji znesek invalidske pokojnine, ki od 1. maja 2021 znaša 388,54 evra, se bo naprej usklajeval tako kot ostale pokojnine.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

M. Z.