V Mestni občini Murska Sobota nadpovprečno veliko kriminala!

Vir:Pixabay

Murska Sobota ni najbolj varna občina. Po podatkih, ki jih je pripravil spletni portal finance.si, je kriminala več kot povprečno v Sloveniji.

Na lestvici kriminalitete se je med 212 občinami uvrstila na 168. mesto!

Na podlagi podatkov, ki jih je pripravil spletni portal finance.si, murskosoboška občina ni najbolj varna občina. Med 212 občinami se je uvrstila šele na 168. mesto, kar je tudi posledica visoke stopnje brezposelnosti, nizkih pokojnin, nizkih dohodkov iz naslova zaposlitve in drugih socialnih stisk. Z varnostno oceno za leto 2017 so se murskosoboški svetniki seznanili v marcu 2018.

Varno okolje bistveno pripomore h kvaliteti življenja v občini!

Sicer pa varno okolje bistveno pripomore h kvaliteti življenja v občini, kjer je ključno odlično sodelovanje različnih deležnikov. Le to je v marcu 2018 na eni izmed konferenc izpostavila neodvisna komisija Inštituta za korporativne varnostne študije v sodelovanju s slovenskim združenjem korporativne varnosti med mesti. Pri tem je upoštevala statistične podatke v mestnih občinah o številu kaznivih dejanj, gospodarske kriminalitete, prometne varnosti, aktivnosti na področju preventive in inovativnih pristopov pri skrbi za varnost občanov.

Komisija je zaključila, da so občine, ki dobro sodelujejo s policijo, društvi in ostalimi organizacijami s področja zagotavljanja varnosti, bolj uspešne pri obladovanju varnostnih tveganj.

Uredništvo