Promet trenutno ohromljen, a kmalu bo veliko bolje

Vlada RS je za investicije v prometno infrastrukturo potrdila znaten del sredstev tudi za Mestno Občino Murska Sobota. Celotni seznam potrjenih projektov, ki jih sofinancira država, si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Nadgradnja vodovodnega sistema B 36.223.349,00 € 31.12.2023
Prenova matične enote Doma starejših Rakičan 12.309.958,00 € 30.06.2023
Rekonstrukcija R2-441/1298 Murska Sobota–Gederovci
(Rankovci) od km 3,650 do km 10,900
9.513.798,34 € 19.12.2022
Ureditev negovalnega oddelka COVID-19 v Splošni Bolnišnici Murska Sobota 8.988.260,00 € december 2022
Telovadnica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota 5.957.714,00 € 2021-2023
Prenova mestnega središča – 1. faza 5.551.665,00 € realizirano
Projekt Vrata v Pomurje – Regijski promocijski center 4.724.766,00 € realizirano
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura 4.544.901,00 € 30.11.2023
Rekonstrukcija in dozidava stavbe Muralist za  Pokrajinski arhiv Maribor – Enota za Prekmurje 3.928.447,00 € v pripravi
Ureditev odseka za dializo v Splošni bolnišnici Murska Sobota 2.988.316,80 € december 2022
Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza 2.960.524,00 € 2022
Obnova in razširitev internega oddelka v Splošni bolnišnici Murska Sobota 2.486.970,00 € 31.12.2022
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925,00 € 30.08.2023
Nakup AVK opreme za  sodišča 1.600.000,00 € realizirano
Soboško jezero – ureditev južnega dela 1.576.461,00 € realizirano
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Murska Sobota 1.398.413,00 € realizirano
Rekonstrukcija objekta Doma starejših občanov Rakičan v Murski Soboti za zagotavljanje začasnih namestitev 1.358.000,00 € december 2022
Severno obrtno industrijska cona – SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. Faze 1.351.283,57 €  31.12.2022
Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza 1.336.280,00 €  2023
Sanacija ravne strehe Ekonomske srednje šole Murska Sobota – reklamacija v času garancijske dobe z leasingodajalcem Monetic. 1.147.916,00 € 2021-2022
Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci 704.361,63 € 30.05.2025
Bivalne skupnosti za ranljive skupine 517.150,51 € realizirano
Sanacija kleti na Policijski postaji in PPP Murska Sobota 480.000,00 € realizirano
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 471.726,00 € 2020–2021
Sanacija fasade Policijske uprave Murska Sobota 433.000,00 € 21.10.2022
Dograditev učilnic na Osnovni šoli IV. Murska Sobota 393.000,00 € 2023
Rekonstrukcija kolesarske poti Murska Sobota – Rakičan – 1. faza 276.850,00 € v pripravi
Projekt Začuti UTRIP območja LAS Goričko 254.549,12 € 31.10.2022
Sanacija dotrajane električne inštalacije v sodni stavbi Murska Sobota 153.000,00 € 2021-2022
Energetska sanacija stavb Nacionalnega inštituta za Javno zdravje 150.770,71 € 1.12.2023
Okoljski kažipot po Goričkem 40.091,51 € 15.06.2023
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota – vzdrževanja in obnova v Občini Murska Sobota 27.188,00 € realizirano
Prenova fasadnih elementov na Kantorjevi hiši 11.914,00 € 2021-2022
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256,00 € 30.09.2023
Projekt Nouvi zakon v sodobni prekmurščini 6.500,00 € 2021
Dom starejših Murska Sobota – koncesija za 120 postelj 31.12.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023
SKUPAJ: 115.508.305,19 €

VIR: GOV.SI

V Murski Soboti trenutno potekajo gradbena dela na treh cestnih lokacijah. Obnova Ulice Arhitekta Novaka se je pričela 12. januarja. Ureditev cest in kolesarskih poti poteka v smeri zagotavljanja infrastrukture z namenom, da se občani v večji meri odločajo za pevoz s kolesi in s tem prispevajo k čistejšemu zraku.

Obnova Uice Arhitekta Novaka v Murski Soboti (foto: M.Z.)

Drugo gradbišče je nedaleč stran na Ulici Staneta Rozmana, kjer poteka preplastitev z asfaltom in ureditev krožišča na stičišču z Gregorčičevo uico.

foto: M. Z.

V smeri Gederovci poteka obnova ceste v naselju Veščica, kjer poteka izgradnja kolesarske poti in preplastitev ceste.

Obnova ceste v naselju Veščica (foto: M.Z.)

S temi investicijami se bo v mestu posledično izboljšala kvaliteta zraka in s tem pogoji za bolj zdravo življenje, obenem pa kolesarske poti in pločniki omogočajo večjo varnost udeležencev v cestnem prometu.

Župan Aleksander Jevšek se je na srečanju z Vlado RS za dobro sodelovanje zahvalil:

Za izvedbo tovrstnih investicij v tako velikem finančnem obsegu občine potrebujejo podporo vlade, na kar se je aktualna vlada zelo dobro odzvala.

 

M. Z.