V Občini Apače že izvajajo projekte, ki jih sofinancira država

V Občini Apače se dejansko kaže rezultat povezovanja med lokalno in državno politiko, saj je le tako mogoče doseči enakomerni razvoj po celotni državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. V tabeli so zbrani projekti, ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih tudi dokončala na območju Občine Apače s prikazanim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Ureditev regionalne ceste R2-438, odsek 1307 Trate – Gornja Radgona od km 0,000 do km 6,140 – od mejnega prehoda v naselju Trate skozi naselja Vratja vas, Podgorje, Stogovci in Žiberci. 11.587.974,00 € v pripravi
Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza 10.925.333,00 € 31.12.2023
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura 4.544.901,00 € 30.11.2023
Ureditev ceste R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona 4.000.000,00 € 2022-2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925,00 € 30.08.2023
Nov vrtec Stogovci 1.229.000,00 € 2023-2024
Obnova vtočnega objekta na 11-mlinskem kanalu 502.682,14 € 2021-2022
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000,00 € 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Apače 11.064,00 € realizirano
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Kulturnega doma Apače 8.000,00 € realizirano
Nakup opreme za Knjižnico Gornja Radgona 827,00 € realizirano
SKUPAJ 34.457.706,14 €

vir: gov.si

Z  gradnjo vodovoda SEGOVCI – APAČE – VH LEŠANE bodo pričeli v prihodnjih dneh, dela pa naj bi bila končana do 6. maja 2022. Izvajalec del je družba GMW d.o.o.. Ob polaganju vodovoda bodo položili tudi cevi za optiko. Delež finančnih stredstev za izgradnjo vodovoda na območju Občine Apače znaša slabe tri milijone evrov.

Poleg izgradnje vodovoda je vlada potrdila še sofinanciranje Ureditve regionalne ceste na odseku Trate – Gornja Radgona, za katero je namenjenih 11 in pol milijona evrov in Ureditev ceste na relaciji Žepovci-Črnci z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona, katere vrednost znaša štiri milijone evrov. Župan dr. Andrej Steyer nam je povedal, da je ravnokar kot izvajalec bila izbrana družba Pomgrad d.d., s katero bo v roku 14 dni podpisana pogodba o izgradnji.

foto: (os-apace.si)

V prihodnjem letu nameravajo pričeti z izgradnjo novega vrtca v Stogovcih. Celotna investicija znaša 1.229.000€. Delež šolskega ministrstva znaša slabih 700.000€, občina Apače pa bo prispevala preostanek potrebnih sredstev. Vrtec bo predan v uporabo predvidoma v šolskem letu 2023/24.

 

Župan dr. Andrej Steyer je ob tem omenil, da so v zadnjem času s pomočjo sofinancerskih sredstev celostno uredili Športno rekreacijski center Apače. Celotna investicija je znašala slabih 300.000€, 20% finančnih sredstev so dobili s strani Fundacije za šport, Nogometne zveze Slovenije in preko LAS Prlekija.

vir: skupnostobcin.si

Po besedah župana je pomoč države lokalnim skupnostim končno omogočila enakomeren razvoj po celotni državi. S pomočjo finančnih sredstev, ki jih je vlada potrdila na podlagi pobud lokalnih skupnosti, občine prejmejo prepotreben denar za realizacijo potrebnih investicij.

Vlada je v zadnjih dveh letih tudi povečala višino povprečnin, da lahko lokalne skupnosti poleg zagotavljanja delovanja vrtcev, šol, knjižnic in ostalih javnih služb denar namenijo tudi za zagotavljanje lastnih deležev pri projektih večjih vrednosti, ki so potem sofinancirani iz državnega proračuna ali evropskih sredstev.

Simona Himelrajh in dr. Andrej Steyer (foto: FB)

Kandidatka Slovenske demokratske stranke na letošnjih državnozborskih volitvah Simona Himelrajh  je ob srečanju z apaškim županom povedala, da je odziv apaških občanov na ukrepe vlade zelo pozitiven. Ljudje imajo občutek, da je vlada opazila tudi ljudi na podeželju in da se s pomočjo sofinanciranja razvoja izboljšujejo pogoji za življenje tudi v apaški občini. Prav tako so ljudje veseli paketov državne pomoči za premagovanje posledic epidemije.

 

M. Z.