V občini Lendava se bo gradilo kar 72 stanovanj v večstanovanjskih objektih

Foto: OL

“Danes je v naši občini praznik”, tako lendavski župan Janez Magyar pred zbranimi predstavniki medijev.

Občina je danes v prostorih mestne hiše s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije podpisala pogodbo za odkup sedmih komunalno opremljenih stavbnih zemljišč v Župančičevi ulici. Že v naslednjih letih bodo parcele namenjene za izgradnjo javnih najemnih stanovanj v večstanovanjskih objektih, “zrastlo” jih bo kar 72.

Župan se je direktorju sklada zahvalil za razumevanje in pravilno izvajanje politike skladnega regionalnega razvoja, zagotovitev dodatnih stanovanjskih kapacitet pa, da je odgovor na že večletno povpraševanje v občini.

»Nedolgo nazaj je Občinski svet sprejel tudi Odlok o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema«, je med drugim o reševanju stanovanjske problematike mladih v občini Lendava še povedal župan Janez Magyar.

»Od leta 2015, odkar vodim Stanovanjski sklad RS, ta sledi stanovanjskim potrebam v vseh 12 statističnih regijah in tudi pomurska je bila s kar nekaj projekti prisotna. Trenutno smo v Prekmurju na 128 stanovanjih, kar je v primerjavi z ostalimi regijami še vedno malo, zato 72 stanovanj, ki jih planiramo zgraditi v Lendavi, bomo Pomursko regijo postavili na okoli 200 stanovanj.

V Lendavi je zaznati velik gospodarski razvoj, kar kaže na to, da se dela resno in dolgoročno in zato tudi želimo to podpreti«, je ob podpisu prodajne pogodbe zaključil direktor Sklada mag. Črtomir Remec.

Uredništvo