V Občini Lendava vsem gospodinjstvom širokopasovni dostop do interneta?

Vir:www.lendava.si

Občina Lendava je pred kratkim javno “pozvala” gospodinjstva, da izrazijo interes oz. potrebo dostopa do koriščenja širokopasovnega priključka. Občina si namreč prozadeva omogočiti vsem občanom možnost dostopa do širokopasovnih priključkov visokih hitrosti.

Priključki za dostop do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe!

Širokopasovna omrežja prihodnosti so danes ključna za razvoj družbe, vzpostavljeni pogoji pa omogočajo opravljanje sodobnih rešitev na mnogih področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku, itd.).

Do podatkov (potreb) kar preko anketnega vprašalnika!

Anketni vprašalnik je tisti, s pomočjo katerega občina želi priti do kakovostnih podatkov, s pomočjo katerih bo pripravila načrt gradnje širokopasovnega omrežja. Poraja se seveda vprašanje, kakšno povratno informacijo bi lahko občina pri tem dobila oz. koliko gospodinjstev se bo na ta poziv občine odzvalo? Poraja pa se tudi vprašanje ali bodo občani imeli dovolj znanja, da anketni vprašalnik izpolnijo?

Uredništvo