V občini Murska Sobota v juniju 2018 zaposlenih 12.143 ljudi iz različnih občin!

Vir:Pixabay

V Občino Murska Sobota se dnevno na svoje delovno mesto pripelje marsikateri občan iz druge občine. Tako je na dan junij 2018 bilo v tej občini zaposlenih 12.143 ljudi. Od tega jih je bilo 678 samozaposlenih (od tega 53 kmetje). Večina zaposlitev (delovnih mest) je ravno v mestu Murska Sobota.

1 Delovno aktivno prebivalstvo – SKUPAJ 12143
11 Zaposlene osebe – SKUPAJ 11465
12 Samozaposlene osebe – SKUPAJ 678
120 Samozaposlene osebe brez kmetov 625
123 Samozaposlene osebe – kmetje 53

Vir:www.stat.si

Sicer pa je na dan junij 2018 delovno aktivnih občanov Občine Murska Sobota 6757.

Uredništvo