V Občini Radenci odstopila občinski svetnik in svetnica!

Foto:fb

Občino Radenci sta zapustila kar dva člana občinskega sveta. Emil Šmid je odstopno izjavo podal že 28. junija, Elvira Klemenčič pa 17. septembra 2019.

V občinski svet prihajata mag. Norma Bale in Mihael Klobasa

Mandat Emila Šmida tako zaradi prenehanja mandata preide na Mag. Normo Bale (v volilni enoti 1 iz Liste SD), mandat Elvire Klemenčič pa na Mihaela Klobaso (v volilni enoti 2 iz Liste Romana Leljaka).

Funkcionarski sedež člana Občinskega sveta občine Radenci bo po novem tako pripadal  V skladu z določbo prvega odstavka 30. člena Zakona o lokalnih volitvah namreč v primeru, da preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat (če se s prevzemom funkcije strinja), ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat po šestih mesecih.

Nova članica Občinskega sveta Občine Radenci bi sicer postala Mojca Meglič Marić (v volilni enoti 2 iz Liste Romana Leljaka) a kandidature v “pozivnem” roku osem dni ni sprejela. Tako je mesto pripadalo naslednjemu kandidatu, to pa je Mihael Klobasa

Uredništvo