V Občini Rogašovci zaradi projekta “Nadgradnja vodovodnega sistema B” počilo! Svetniki SDS sklicali izredno sejo!

foto: Pixabay

Občina Rogašovci je kljub temu, da je kot nosilka projekta nadgradnje vodovodnega sistema B prevzela ključno vlogo, “zaspala ravno doma”! Kot kaže iz uradnih dokumentov, ni imela pripravljene vse potrebne dokumentacije, zato ji UE Murska Sobota ni izdala gradbenega dovoljenja. Svetniki SDS so zato sklicali izredno sejo Občinskega sveta občine Rogašovci, kjer zahtevajo, da se razčistijo vse nejasnosti v zvezi s potekom gradnje in problemi v zvezi z realizacijo.

Občina Rogašovci ni dopolnila vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato slednjega ni pridobila

Kje se je zalomilo? Kot kaže zapisano v časopisu Večer iz dne 17.5.2019, se je najprej ves “gnev” zlil na MOP (Ministrstvo za okolje in prostor), ki projekta nadgradnje vodovodnega sistema B ni več vključilo v program investicij oskrbe s pitno vodo. Sledili so pritiski županov in t.i. Drugi dogovor za razvoj pomurske regije je kot kompromis v lanskem letu primaknil denar tudi za ta projekt. Skupna vrednost projekta v dogovoru znaša 33,3 MIO EUR. Toda, pri razrezu sredstev (23,3 MIO EUR kohezijska sredstva, 4,2 MIO EUR proračun RS in 1,3 MIO EUR občine), je glede na dogovor zmanjkalo 5 MIO EUR sredstev. Ključni razlog, kjer se je zalomilo! Glede na pojasnila direktorja javnega podjetja Vodovod sistem B d.o.o. Kalamarja, so v prvi fazi izgradnje in drugih dveh ta sredstva iz proračuna “pokrivale” občine, pozneje pa jim je država iz vira sklad za vode te povrnila. Gre torej za “haklc”, ki določa, kako poteka denarni tok. Ker v t.i. Drugem dogovoru za razvoj pomurske regije ni zapisano drugače, pač gre za administrativni zaplet!

“Projekt s tehničnega vidika ni več sporen, pridobljena so gradbena dovoljenja, opravljeni popisi del in opreme”, tako Kalamar

“Projekt s tehničnega vidika ni več sporen, saj so pridobljena gradbena dovoljenja in opravljeni popisi del in opreme. Prav tako so vse občine, vključene v projekt, podpisale soglasja o pristopu k projektu. Opozoriti velja na 19. aprila sprejete spremembe drugega dogovora povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije, ki zahteva pri vlaganjih v vodni sektor administrativno, finančno in vsebinsko popolne vloge”, je povedal Kalamar. Edino, kar naj bi v času pisanja prispevka za časopis Večer takrat bilo odprto, je bilo teh 5 MIO EUR. Projekt naj bi zato visel na nitki, toda časa, da se stvari rešijo (finančna konstrukcija zapre) je še do konca leta. Res?

Je edina težava res nezaprta finančna konstrukcija v višini 5 MIO EUR ali pa še težave Občine Rogašovci, ki naj bi molčala o svojih težavah glede nepopolne dokumentacije

Časopis Vestnik je v mesecu septembru že navajal, da naj bi bil projekt nadgradnje vodovoda sistema B v sklepni fazi priprav za oddajo projekta za drugo fazo gradnje vodovoda. Nadalje je zapisal, da so zagotovljena sredstva v skladu s pogodbo (kohezijska sredstva in državni proračun zagotavljata skupno 95 %, 5 % zagotovijo občine), da več ni težav glede zagotovitve 5 MIO EUR, ki, da jih bo iz proračuna zagotovila država. Nekaj zapletov je bilo ponovno pri pripravi in uskladitvi tehnične dokumentacije v Občini Rogašovci, je še zapisano. Iz članka je še razbrati, da je tudi Občina Beltinci pristopila k podpisu soglasja, manjkal je le še podpis sporazuma s strani Občine Grad. Toda, bode v oči zapisano v enem izmed dokumentov!

Bode v oči zapisano v enem izmed uradnih dokumentov

“Na seji razvojnega sveta regije je predsednik sveta Branko Drvarič izrazil začudenje, da projekti niso pripravljeni. Projekti in dokumentacija so bili pripravljeni skupaj z dokumentacijo za prvo fazo gradnje. Izjema je bila Občina Rogašovci, ki se ni odzivala na zahteve upravne enote po dopolnitvi vlog za izdajo gradbenih dovoljenj, zato je ostala brez vodovoda.

In v nadaljevanju: “Kot nam je povedal direktor javnega podjetja Vodovod sistema B Daniel Kalamar, so v sklepni fazi priprave projekta obstoječe projekte in dokumentacijo prilagodili dejanskim potrebam. V nekaterih primerih je bilo zato treba pridobiti nova dovoljenja. Vse to je zdaj pripravljeno, saj drugače DIIP ne bi mogli dati v potrditev občinskim svetom. Vse to je vedel tudi koordinator projekta, župan Občine Rogašovci Edvard Mihalič, vendar na seji ni dal verodostojne informacije o stanju projekta. To je pomembno zaradi tega, ker se na podlagi molka najbolj odgovornega za nadgradnjo sistema B lahko začnejo v ozadju ribarjenje v kalnem in poskusi miniranja projekta prek raznih strankarskih, lobističnih povezav”.

Kaj se bo torej na s strani svetnikov SDS zahtevani izredni seji Občinskega sveta Občine Rogašovci izkristaliziralo in ali se bodo zagotovljena sredstva s strani “kohezije” in države v višini 32,5 MIO EUR lahko “počrpala”?

Uredništvo