V občini Tišina po novem občutneje dražje položnice za odvoz odpadkov!

Foto: Pixabay

Gospodinjstva občine Tišina bodo za ravnanje z odpadki že kmalu plačali občutneje več, kot do nedavnega. Občinski svet občine Tišina je namreč na včerajšnji seji med drugim (sicer s tesno večino 6:5) sprejel Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Tišina. Na podlagi informacije svetnika Viktorja Obala (SDS) naj bi po novem gospodinjstvo plačevalo za slabih 60 % več, kot do sedaj. Če je do danes plačalo cca. 7 do 8 EUR na mesec, bo po novem 12 do 13 EUR. Kot je povedal, ga tako hitra odločitev nekaterih svetnikov (predvsem koalicijskih) preseneča, saj bodo po novem vso breme takšne podražitve nosili prav občani, ki so jih izvolili. Proti predlogu tako drastičnega dviga cen (in prevzema vseh stroškov na gospodinjstva) so glasovali svetniki: Viktor Obal (SDS), Marija Prelec (SDS), Ivan Horvat (NSi), Franc Pertoci (SLS), Danijel Kolman (Lista občanov).

Po novem za slabih 60 % več za ravnanje z odpadki

Gradivo, ki ga je za Občinski svet občine Tišina pripravil izvajalec Saubermacher Komunala d.o.o. trditev svetnika Obala potrjuje. Iz slednjega je ugotoviti, da je gospodinjstvo za ravnanje z odpadki do danes plačalo cca. 8,04 EUR/mesec (mesečni strošek se razlikuje glede na skupno količino zbranih odpadkov v občini Tišina), občina pa je za gospodinjstvo primaknila 0,25 EUR. Po novem pa bo gospodinjstvo plačalo 12,73 EUR/mesec, občina pa bo primaknila za 2 centa več, torej 0,27 EUR. V obrazložitvi je sicer zapisano, da bo po novem vse tisto, kar je do danes plačala občina, (zbiranje kosovnih odpadkov, odvoz embalaže z rumeno vrečo, 2 akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov, zbirni center Petanjci) po novem plačal povzročitelj odpadkov, torej gospodinjstvo.

Po novem bo vse stroške ravnanja z odpadki nosilo gospodinjstvo, občina pa bo  primaknila le 0,27 EUR/mesec za posamezno gospodinjstvo

Kot smo preverili še pri svetniku Obalu, naj bi občina imela letni stroške za zbiranje kosovnih odpadkov, odvoz embalaže z rumeno vrečo, 2 akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov in zbirni center Petanjci cca. 43.000 EUR. Po novem bodo vse te stroške plačala gospodinjstva.

Uredništvo