V podjetju Paradajz iz Renkovcev jezni na ministrstvo, ki jim (ne)hote zavira razvoj!

Vir:www.facebook.com

Podjetje Paradajz je začelo pospešene aktivnosti za nove naložbe v pridelavo paradižnika na novih lokacijah. Poleg že razširjenih rastlinjakov na sedanji lokaciji v Renkovcih, se nameravajo širiti še na območje občine Kobilje in Velika Polana. Toda, ministrstvo za okolje in prostor ima v “zagonu” uredbo, ki bi jim namere o rasti popolnoma ustavila!

4 MIO EUR vloženih v nove rastlinjake in opremo v Renkovcih!

Podjetje Paradajz dejavnost pridelave paradižnika, bolj znanega pod blagovno znamko Lušt, vzgaja v Renkovcih v rastlinjakih velikosti 6 hektarjev. Ob pogledu iz avtomobilske ceste, kakšen kilometer pred izvozom za Turnišče lahko ugotovimo, da so obstoječe površine rastlinjakov povečane. Po podatkih investitorja so “zrastle” v letu 2017 za dodatnih cca. 2.5 hektarja, investicija pa je stala cca. 4 MIO EUR.

Toda, v podjetju so zgroženi zaradi namere, ki jo ima v sklopu uredbe pripravljeno ministrstvo za okolje in prsotor. Ta jim namreč omejuje pravico do dodatnih količin rabe termalne vode, ki jih drugi upravičenci niso izkoristili. To pa bi jim ne samo ohromilo naložbene načrte, ampak popolnoma prekrižalo rast. Podjetje je namreč že kupilo zemljišča, kjer je želelo svojo dejavnost razširiti. To sta občini Polana in Kobilje!

V podjetju naložba tudi v reinjekcijsko vrtino za vračanje geotermalne vode v vodonosnik in znižanje stroškov!

V podjetju pa so se med drugim tudi odločili, da izgradijo reinjekcisjko vrtino, prek katere bodo vračali neonesnaženo vodo v vodonosnik. S tem ne samo, da bodo ohranjali zalogo geotermalne vode, ampak si bodo tudi precej znižali stroške za plačevanje koncesije in dosegli ugodne okoljske učinke na okolje.

Sicer pa je podjetje Paradajs leto 2017 končalo z 800.000 EUR dobička!

Uredništvo