Med izvajalci z dvema projektoma tudi pomurska Skupina Vrtovi panonski

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrsti pet programov promocije, izbranih na javnem razpisu Evropske komisije za zbiranje predlogov za leto 2022. Vseh pet projektov se bo financiralo iz proračuna EU.

Namen programa promocije evropskih shem kakovosti medu je večja informiranost končnih uporabnikov in čebelarske stroke o pomenu in prednostih evropskih shem kakovosti v Sloveniji, povečanje števila certificiranih imetnikov shem kakovosti EU, dvig povpraševanja po zaščitenih izdelkih in posledično povečanje skupnih prihodkov iz prodaje medu iz shem kakovosti. Triletni program v vrednosti 744.090 evrov bo izvajala Čebelarska zveza Slovenije.

Cilj programa promocije za dvig poznavanja Štajerskega prekmurskega bučnega olja z zaščiteno geografsko označbo je ozaveščanje potrošnikov in trgovcev o avtohtonih kmetijskih proizvodih, proizvedenih pod zaščiteno geografsko označbo, s poudarkom na Štajerskem prekmurskem bučnem olju. Triletni program v vrednosti 852.928 evrov bo izvajala Skupina Vrtovi panonski.

Program Zaščiteni proizvodi – najboljše iz Evrope! je usmerjen v promocijo tradicionalnega zaščitenega proizvoda – Kranjske klobase z zaščiteno geografsko označbo EU. Cilj programa je povečati ozaveščenost in prepoznavnost simbolov kakovosti EU pri evropskih potrošnikih, gostinsko-turističnem sektorju in javnih zavodih ter okrepiti zaupanje v izdelke, ki so vključeni v evropske sheme kakovosti. Triletni program v vrednosti 717.990 evrov bo izvajalo Gospodarsko interesno združenje Kranjska klobasa.

Glavni namen programa Evropska bio jabolka – vaša najboljša izbira! je povečati ozaveščenost o shemi kakovosti EU ekološka pridelava, prepoznavnost njenega logotipa in zavedanje o prednostih evropske certificirane ekološke pridelave. Triletni program v vrednosti 642.499 evrov bo izvajala Gospodarska zbornica Slovenije.

V Sloveniji več kot polovico zelenjave uvozimo, zato je glavni cilj programa promocije Sveže in zdravo spodbuditi redno uživanje lokalne sveže zelenjave, pridelane po evropskih proizvodnih standardih integrirane pridelave in je vključena v nacionalno shemo kakovosti integrirana pridelava. Triletni program v vrednosti 695.748 evrov bo izvajala Skupina Vrtovi panonski.

V okviru Skupine Vrtovi panonski deluje tudi poslovna enota Zelena točka, ki je na področju dobave svežega sadja in zelenjave že nekaj časa prepoznavna v pomurskem prostoru in širom po Sloveniji.

M.Z.