V Pomurju za kar 71 manj samostojnih podjetnikov v letu 2017!

Vir:Pixabay
V Pomurju je v letu 2017 poslovalo za kar 71 manj samostojnih podjetnikov, kot v letu 2016, razkrivajo podatki Ajpes. Vzpodbudno pa je, da so skupno poslovali pozitivno in sicer je ugotovljen neto podjetnikov dohodek v višini 17,7 MIO EUR.
Najboljše poslovali podjetniki na področju gradbeništva, predelovalne dejavnosti in trgovine!
V letu 2017 se je po podatkih Ajpes najboljše poslovalo na področju gradbeništva, trgovine in predelovalne dejavnosti. Spodbuden pa je tudi pokazatelj povečanja obsega poslovanja in posledično povečanja števila zaposlenih (glede na delovne ure).
V povprečju zaposlen pri podjetniku v Pomurju s kar 362 EUR BRUTO nižjim zaslužkom!
Žal pa zaposleni pri samostojnem podjetniku zaslužijo povprečno le 1.027 evrov bruto plače, kar je za 362 evrov manj od zaposlenega v pomurskih gospodarskih družbah in za 58 EUR več glede na leto 2016 (v Pomurskih gospodarskih družbah povprečno 1.389 EUR in povprečno v RS 1.581 EUR).
Sicer pa po zadnjih uradnih podatkih (30.6.2018) v Sloveniji deluje 92.434 samostojnih podjetnikov oz. 43,1% vseh poslovnih subjektov. Skupno število vseh poslovnih subjektov je 215.000.
Uredništvo